Att bruka cannabis eller andra droger är absolut ingenting som vi förespråkar. Vi vill däremot göra klart för alla om den oerhörda mängd med osanna myter som cirkulerar kring cannabis – positiva som negativa. Nedan finner du tio påståenden och vad som är myt eller sant!

”Cannabis är bara en ursäkt för att bli hög och har inga ”riktiga” medicinska egenskaper”…

Myten: All denna legalisering av marijuana är bara en ursäkt för folk att röka på och bli höga. Det finns inget verkligt värde i att bli hög, och man är fortfarande oense om det verkligen finns några medicinska egenskaper. Cannabis är en drog, och droger tjänar inget viktigt syfte.

Verkligheten: Marijuana har mycket verkliga medicinska fördelar. Man kan behandla eller dämpa symtomen på många olika sjukdomar, som exempelvis epilepsi, cancer, fibromyalgi och multipel skleros. Det är också användbart för personer med social ångest eller panikångest. [källa]

”Du blir lika hög av alla typer av cannabis”…

Myten: Cannabis är cannabis. Allt ryker likadant och gör dig hög. Detta är en annan vanlig, missriktad uppfattning om cannabis, vanligtvis perspektivet från en som har liten erfarenhet av cannabis eller en outvecklad förståelse för de oändliga stammar och varianter av cannabis som finns idag.

Verkligheten: All cannabis är inte skapade lika. Medan THC (en aktiv, naturligt förekommande ingrediens i alla typer av cannabis) verkar i huvudsak på samma sätt på hjärnan, kan intensiteten och upplevelsen av effekterna skilja sig mycket mellan olika stammar. De andra aktiva, naturligt förekommande ingredienserna i varje stam producerar olika förnimmelser och upplevelser. Det som skiljer stammar från varandra – orsaken till deras unika egenskaper – är allt annat som finns i växten: andra cannabinoider, dofter och luktavgörande terpener. [källa]

”Marijuana är en inkörsport till tyngre droger”…

Myten: I decennier har vi översvämmats av tanken att marijuana är en inkörsport. Teorin säger att marijuana sannolikt, eller till och med automatiskt, leder till tyngre och farligare droger. Kampanjer mot droger har använt detta tillvägagångssätt i flera år, i huvudsak sagt att om du undviker marijuana, är det mer sannolikt att du undviker andra substanser också.

Verkligheten: Marijuana är en inkörsport till att vara hög och inget mer. Det finns gott om forskning som stödjer detta. De allra flesta marijuana-brukarna går inte vidare till tyngre droger. Kemiskt sett finns det inget i marijuana som gör att starkare narkotika verkar mer attraktivt. [källa]

”Anti-marijuanalagar hindrar tonåringar från att röka”…

Myten: Lagstiftare som lagstiftar anti-cannabis-politik brukar säga att de försöker skydda barn och tonåringar från farorna med cannabis.

Verkligheten: Om en tonåring vill röka gräs, kommer de vanligtvis att hitta ett sätt att röka gräs. Istället för anti-cannabis-lagar som skyddar barn från drogen, har marijuana-brukandet bland tonåringar ökat under 2010-talet, ibland till och med nått rekordnivåer. [källa]

”Att röka marijuana kan ge dig cancer”…

Myten: Eftersom de flesta människor som konsumerar cannabis röker det, är det naturligt att det måste finnas en tydlig koppling mellan rökning och cancer. När allt kommer omkring, röker du fortfarande ett ämne, och rökning av cigaretter orsakar cancer, så marijuanan måste göra detsamma. All form av rökning är en enkelbiljett till cancer.

Verkligheten: Det finns vissa cancerframkallande ämnen i marijuana, och cancerframkallande ämnen är aldrig bra – så mycket är sant. Men finns det ett bestämt samband mellan rökning av gräs och att utveckla cancer? Nej. För det första röker marijuana-användare mycket mindre än de som röker cigaretter dagligen, så bara på enkel volym ligger de två aktiviteterna inte i samma intervall. För det andra, medan marijuana-cigaretter innehåller cancerframkallande ämnen, innehåller den inte samma höga mängd av andra farliga kemikalier som finns i cigaretter. Men visst är det sant att man ökar risken för att utveckla cancer som rökare – oavsett om det är marijuana eller vanliga cigaretter. [källa]

10 av de rikaste droghandlarna genom tiderna

10 av de rikaste droghandlarna genom tiderna

Även om det är en riskfylld affär att engagera sig i illegal verksamhet, har många människor tjänat en förmögenhet på det och levt för att njuta av frukterna av sitt "arbete". I regel slutar droghandel dock med en tidig död, som det gjort för majoriteten av dessa tio...