Vår värld är full av fascinerande händelser och gåtfulla mysterier som väcker vår nyfikenhet och utmanar vår förståelse. Trots människans enorma framsteg inom vetenskap och teknologi finns det fortfarande olösta gåtor som har förbryllat generationer av forskare, historiker och detektiver. Dessa mysterier sträcker sig över olika tidsperioder och geografiska platser, och trots intensiva undersökningar och spekulationer fortsätter de att motstå alla försök till att avslöja sina hemligheter. Nedan har vi listat tio moderna mysterium som än idag är helt olösta eller saknar logisk förklaring!

Baigong-rören…

I den avlägsna Qinghai-provinsen i Kina finns ett mysterium som ännu inte har förklarats på ett tillfredsställande sätt, och som är förbjudet att besöka av den kinesiska regeringen. Nära toppen av berget Baigong står en 60 meter hög pyramid. Vid basen av denna pyramid finns tre grottor. I dessa grottor, på andra ställen runt berget och den närliggande sjön Toson, löper linjer av vad som ser ut som gamla blybaserade rör. Lokala landsmän har känt till rören i århundraden. Två av de tre grottorna vid basen av pyramiden har kollapsat och är idag helt otillgängliga. Endast en grotta är fortfarande tillgänglig. Märkligt nog, i taket av grottan, stöter ett rör 40 cm i diameter ut i en vinkel. Ett annat rör med samma diameter ses på golvet i grottan som försvinner ner i marken. Det finns fler rör utanför grottan på marknivå som varierar i 2 cm till 10 cm i diameter. Fler rör är utspridda runt sjön och på sjöbotten. Den första analysen av rörmaterialet visade att det verkligen var otroligt gammalt och bestod av järnoxid, kiseldioxid, kalciumoxid och de övriga 8% av oidentifierbart innehåll. Liknande rörstrukturer har även upptäckts i Louisiana i USA. Ingen vet riktigt hur rören har hamnat där, och när rören ska ha placerats hade vi människor inte ens utvecklat tekniken ännu.

Kryptos…

Jim Sanborn designade den förbryllande S-formade Kryptos-skulpturen år 1989. Den placerades senare på Courtyard plaza vid CIA i Langley, Virginia. Det finns fyra sektioner till skulpturen, var och en innehåller ett krypterat meddelande. Tre av de fyra kodade meddelandena har hittills knäckts. Den fjärde har ännu inte dechiffrerats och anses vara en av de mest kända olösta koderna i världen. Kryptos första tre kodade meddelanden knäcktes 1999 av en datavetare från södra Kalifornien vid namn James Gillogly. 2005 upptäckte Monet Friedrich, en dataingenjör från Vancouver, British Columbia, ett fel i tidigare dechiffrering som bekräftades av Sanborn. Det fjärde kodade meddelandet har ännu inte lösts. Det är det svåraste, utan tvekan, eftersom det är det kortaste av de fyra meddelandena, som bara innehåller 97 tecken, så det är svårare att hitta mönster. Nyligen avslöjade Sanborn en ledtråd till New York Times: Karaktärerna som är 64:e till 69:e i den sista serien om skulpturen läser NYPVTT. När de dechiffrerades fick de fram ”BERLIN”. Det finns en onlinegemenskap som ägnar sig åt att lösa detta pussel.

”Brummandet”…

Brummandet” är ett lågmält ljud som hörs på många platser över hela världen, särskilt i USA, Storbritannien och norra Europa. Det hörs vanligtvis bara i tysta miljöer, och beskrivs ofta som att det låter som en avlägsen dieselmotor. Eftersom den har visat sig vara oupptäckbar av mikrofoner eller VLF-antenner, är dess källa och natur fortfarande ett mysterium. 1997 uppmanade kongressen i USA forskare och observatörer från några av de mest prestigefyllda forskningsinstituten i landet att undersöka ett konstigt lågfrekvent ljud som hörs av invånare i och runt den lilla staden Taos, New Mexico. Endast en liten andel av befolkningen har bekräftat att de hört det. I åratal hade de som hade hört bruset – ofta beskrivit av dem som ett ”Taos-brum” – letat efter svar. Än i dag vet ingen orsaken till detta brummandet.

Hessdalens ljus…

Hessdalens ljus (bilden nedanför) är ett oförklarat ljusfenomen som förekommer i Hessdalen i grannlandet Norge. De observerades över 15 till 20 gånger per vecka från 1982 till 1984. Sedan dess har aktiviteten minskat och nu observeras ljusen cirka 10 till 20 gånger per år. Hessdalens ljus är oftast ett starkt, vitt eller gult ljus av okänt ursprung som svävar över marknivån och varar ibland i mer än en timme. Flera andra typer av oförklarliga ljus har observerats i Hessdalen. Trots många hypoteser finns det ingen övertygande förklaring till ursprunget till dessa ljus.

Toynbee Tiles…

Toynbee Tiles” är linoleumplattor som har bäddats in i asfaltvägarna i cirka två dussin större städer i USA och fyra sydamerikanska huvudstäder. De fotograferades första gången i slutet av 1980-talet. De är skrivna på engelska (ofta saknas korrekt grammatik och syntax). De är ganska lätta att komma åt och de har uppmärksammats av många pusselentusiaster. Ingen vet riktigt vem som ligger bakom detta. De innehåller någon variant av följande inskription, ”TOYNBEE IDEA IN MOViE `2001 RESURECT DEAD ON PLANET JUPITER”. Plattorna verkar vara ett verk av en enda person, som från början troddes vara James Morasco, en snickare från Philadelphia. Även efter hans död 2003 fortsatte nya plattor att dyka upp i Philadelphia. Plattor som ligger mitt på livliga gator och motorvägar tenderar att slitas bort snabbt och hundratals har förstörts och förklarats som vandalism.

10 fakta som du antagligen önskar att du aldrig visste

10 fakta som du antagligen önskar att du aldrig visste

Världen är fylld av fascinerande och otroliga fakta, men ibland kastar verkligheten fram information som är mer skrämmande än fiktion. I denna artikel kommer vi att dyka djupt in i de mörkare hörnen av vår historia, natur och samhälle för att avslöja tio chockerande...

10 fakta du antagligen inte visste om tid

10 fakta du antagligen inte visste om tid

Uppfattningen om tid har alltid varit en central del av mänsklighetens existens, men dess natur och innebörd fortsätter att fascinera och utmana oss. Från antika civilisationer som mätte tidens gång med hjälp av solens position till moderna teorier inom fysiken som...

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

Svarta hål är, enligt den allmänna relativitetsteorin, en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting - inte ens ljus - kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir...