En-elektron universum-hypotesen…

Det finns en ”en-elektron universum”-hypotes som har föreslagits av den teoretiska fysikern, Richard Feynman, i sin Nobelföreläsning, som postulerar att det bara existerar en enda elektron i universum, som fortplantar sig genom rum och tid på ett sådant sätt att den dyker upp på många platser samtidigt. [källa]

Lever vi bara i ett svart hål, kanske…?

Det finns en teori som föreslagits av många fysiker att vårt universum kan existera inuti ett svart hål och att varje svart hål i vårt universum kan innehålla ett helt nytt universum. [källa]

”Big Bang” kan ha skapats av ett ”vitt hål”…

Det finns också en teori om att det kan finnas hypotetiska föremål som beter sig precis tvärtom mot ett svart hål, som istället kallas för ett vitt hål. De kan inte komma in från utsidan, men materia och ljus kan fly. ”Big Bang” kan ha varit ett vitt hål i sig, och ”Big Bang” uppstod möjligen i mitten av alla svarta hål, enligt teorier. [källa]

Tidsteorin som bara rör till det i huvudet…

Teoretiskt sett; om astronauter reste i ett rymdskepp med en konstant 1G-acceleration, skulle de kunna resa genom hela det kända universumet under sin egen livstid, medan miljarder år skulle ha passerat på jorden. [källa]

Teoretiskt sett; om astronauter reste i ett rymdskepp med en konstant 1G-acceleration, skulle de kunna resa genom hela det kända universumet under sin egen livstid, medan miljarder år skulle ha passerat på jorden.

Enligt teorier är universum väldigt tomt

Endast cirka 0,000000000000000000000042% av universum innehåller någon materia. Universum är med andra ord en ganska tom plats, enligt flera teoretiker. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

Svarta hål är, enligt den allmänna relativitetsteorin, en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting - inte ens ljus - kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir...

10 fakta du antagligen inte visste om Jorden

10 fakta du antagligen inte visste om Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet. Det är också vårt hem och hemmet för alla kända levande organismer. Dess latinska namn, Tellus eller Terra, används ibland om den, och astronomer betecknar den...

10 fakta du antagligen inte visste om Jupiter

10 fakta du antagligen inte visste om Jupiter

Jupiter (symbol: ♃) är den femte planeten från solen och är med stor marginal solsystemets största planet. Planeten är en så kallad gasjätte, och man är än idag inte säker på om planeten ens har en fast kärna. Planeten har fått sitt namn efter den största guden inom...