Ämnet abort är oerhört känsloladdat där cirka hälften är för och den andra halvan är emot. I Sverige är abort lagligt, men trenden pekar mot att fler länder och stater förbjuder eller begränsar aborter. Med detta sagt bjuder vi här på tio fakta som du bör veta om de ofödda fostren som många väljer att abortera bort.

Över en tredjedel…

37% av alla graviditeter i New York City slutar med en abort. Sett på statistiken behöver man inte ens gissa att det är en karriärstad.

USA överlägsna inom området…

Cirka 1 200 000 kvinnor utför årligen en abort – bara i USA. Det är samma sak som att cirka en niondel av hela den svenska befolkningen årligen skulle göra en abort.

Kina på en säker andra plats…

Varje år väljer cirka en miljon kineser att utföra en abort, även tiotusentals spädbarn lämnas på barnhem eller i skogen för att dö. Mycket av detta är tack vare Kinas lagar om att man får böter om man har fler än ett barn per hushåll. På senare år har dock lagen tagits upp för diskussion i parlamentet. Framtiden får utvisa hur det blir.

Märkliga lagar…

I Sverige är det fullt lagligt att göra en abort på grund av fostrets kön. Du får med andra ord använda barnets kön som en skälig anledning till att utföra en abort.

Pojkar föredras i Indien

Siffrorna är lite oklara, men cirka 100 000 – 500 000 aborter sker årligen i Indien på grund av att den havande bär en flicka. Flickor anses mer vara en börda än tillgång i Indien då de inte lika lätt kan försörja sin familj som en arbetande man kan.