Ett hem för olika växtarter…

Alpernas toppar är nästan trädlösa, men skog växer nedanför. De högre skogarna har mestadels gran-, tall- och lärkträd. Ek-, bok- och kastanjeträd växer på dalytan och de nedre sluttningarna. Men det är inte allt som växer där – cirka 13 000 olika växtarter har nämligen identifierats i de alpina regionerna. [källa]

Och här hittar du även en uppsjö av olika vilddjur…

Men det är inte bara hem för växtarter – Alperna är också en livsmiljö för närmare 30 000 arter av vilda djur, allt från de minsta snölopporna till björnar, varav många har anpassat sig till de hårda kalla förhållandena och höga höjder till den grad att vissa bara överlever i specifika mikroklimat – antingen direkt ovanför eller under snön. [källa]

Rikt på malm och andra mineraler…

I Alperna har det brutits guld, koppar och tenn. Östalperna är jämförelsevis rika på koppar och bergsalt. Steiermark lämnar utmärkt järn, Kärnten bly och i slovenska Krain finns zink och kvicksilver. Saltverk finns i övre Österrike, Salzburg och övre Bayern. Det finns även god byggnadssten, såsom granit, täta kalkstensarter, marmor och skiffer. Bergskedjan är också rik på mineralhaltiga källor. Ända sedan 800- till 600-talet f.Kr. har man aktivt brutit mineraler i bergskedjan. [källa]

Inget nytt hem för människan, direkt…

Trots de extrema klimatet och väderförhållandet i vissa delar av bergskedjan, är det inget nytt hem för oss människor. Man har hittat benrester och dylikt från människor som sträcker sig 50 000 – 60 000 år tillbaka, vilket betyder att människan har bott där under en lång period. [källa]

Trots de extrema klimatet och väderförhållandet i vissa delar av bergskedjan, är det inget nytt hem för oss människor. Man har hittat benrester och dylikt från människor som sträcker sig 50 000 - 60 000 år tillbaka, vilket betyder att människan har bott där under en lång period.

Europas stora turistmagnet

Cirka 14 miljoner människor bor permanent i Alperna. Men årligen lockar området till sig cirka 120 miljoner turister årligen, främst skidåkare och vandrare. Många insjöar lockar dessutom till sig turister under sommaren för simning, segling och surfning[källa]

10 fakta du antagligen inte visste om Colombia

10 fakta du antagligen inte visste om Colombia

Republiken Colombia är ett land rikt på naturresurser och har ett klimat som är perfekt för exempelvis odling av kaffe, snittblommor och allehanda frukter. Den viktigaste exportvaran är kaffe av hög kvalité som odlas i uppe på de höga bergen. Landet exporterar näst...

10 fakta du antagligen inte visste om svamp

10 fakta du antagligen inte visste om svamp

Svampar (Fungi) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoter. Riket omfattar ungefär 100 000 kända arter, där det faktiska antalet arter uppskattas till mellan 1.5 miljoner och 5 miljoner. Och för dig som har ett brinnande intresse i...

10 fakta du antagligen inte visste om Nigeria

10 fakta du antagligen inte visste om Nigeria

Nigeria är ett land i Västafrika bestående av 36 delstater dess så kallade Federal Capital Territory, Abuja. Nigeria är Afrikas folkrikaste land och det sjunde folkrikaste landet i hela världen. Namnet Nigeria togs från floden Niger som går genom landet. Nedan följer...