Du kan knappast ha undgått trenden där man skulle hälla en hink med kallt vatten över sig, samtidigt som det filmades och man skulle donera en summa pengar. Ändamålet – som gick under Ice Bucket Challange – var för att samla in pengar till forskning för Amyotrofisk lateralskleros, kanske mer känt som ALS. ALS är en neurodegenerativ sklerotisk nervsjukdom som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Den är den allvarligaste sjukdomen i gruppen motorneuronsjukdomar. Sjukdomen orsakar tilltagande kraftnedsättning följt av borttynande muskler (muskelatrofi) och slutligen generell förlamning. Den direkta dödsorsaken är ofta förlorad andningsförmåga och att inte heller hjärtat längre orkar pumpa. Därför känns det oerhört viktigt att informera om sjukdomen, så här kommer tio fakta om ALS som du kanske inte kände till sedan tidigare!

Vanligast efter 60 års ålder…

De flesta som utvecklar ALS är mellan åldrarna 40 till 75, medan de allra flesta visar symptom efter 60 års ålder. Sjukdomen kan även uppstå vid yngre ålder, även om förekomsten av barn och tonåringar är mycket sällsynt.

1-7 på 100 000 utvecklar ALS…

Det uppskattas att ungefär 1-7 av varje 100 000 människor på jorden kommer att utveckla ALS vid någon tidpunkt i livet. Bara i USA diagnostiseras cirka 15 nya fall av ALS dagligen. Att få en fullständig diagnos kan ta upp till ett helt år.

Vanligare hos soldater som var stationerade i Gulfregionen…

Studier har påvisat att militär personal som var utplacerade i Gulfregionen under kriget 1991 var mer benägna att utveckla sjukdomen jämfört med militär personal som inte var i regionen. Varför vet man inte.

Mycket forskning inom ämnet…

Trots att inget botemedel finns hittills i dag, så forskar man på totalt cirka 150 olika former av behandlingar för att bota eller mildra sjukdomen.

Antagligen är det flera sjukdomar…

Genetiska studier har påvisat att ALS förmodligen inte en enda sjukdom, utan en kombination av flera besläktade sjukdomar med ett liknande slutresultat.

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om herpes

10 fakta du antagligen inte visste om herpes

Herpesvirus är en virusfamilj, som tillhör släktet Herpesviridae, av dubbelsträngat DNA som ger sjukdomen herpes. Namnet herpes härstammar från det grekiska ordet "herpein" som betyder "att krypa", syftande på att viruset orsakar klåda. Viruset är klassat som relativt...