Vanligare att män drabbas…

Cirka 85% av alla de som har en motorneuronsjukdom har sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros. Sjukdomen är dessutom vanligare hos män än hos kvinnor (med förhållandet 3:2). I regel drabbas även män vid yngre ålder än vad kvinnor gör.

Hawking innehar världsrekord med att ha levt med diagnosen längst…

Stephen Hawking (se bilden nedan) har trotsat alla vetenskapliga odds genom att leva med sjukdomen i över 40 år – vilket också är ett världsrekord. Hawking diagnostiserades vid 21 års ålder och fick veta att han antagligen inte skulle leva till sin 25-årsdag. Han lever än i dag och är i skrivande stund 74 år gammal och kallas för ”världens största levande forskare och världens intelligentaste man”.

Smak, hörsel och känsel påverkas inte…

Även om personer med ALS förlorar sin styrka och förmåga att röra sina armar, ben och organ – och slutligen förmågan att andas utan respirator – påverkar inte sjukdomen deras förmåga att se, smaka, höra eller känna beröringar.

Rökning kan utveckla sjukdomen – tror man…

Majoriteten av forskare är överens om att rökning, eller andrahandsrökning, påverkar ens kropp så pass mycket att man kan löpa större risk för att utveckla sjukdomen.

Bara 10% lever i över 10 år med muskelsjukdomen…

De flesta människor med ALS dör av andningssvikt, vanligtvis inom tre till fem år efter symtomdebuten. Cirka 50% av ALS-patienterna lever i minst två år efter diagnos, 20% lever i fem år eller mer, och upp till 10% överlever mer än tio år.

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om herpes

10 fakta du antagligen inte visste om herpes

Herpesvirus är en virusfamilj, som tillhör släktet Herpesviridae, av dubbelsträngat DNA som ger sjukdomen herpes. Namnet herpes härstammar från det grekiska ordet "herpein" som betyder "att krypa", syftande på att viruset orsakar klåda. Viruset är klassat som relativt...