Anorexia nervosa är en form av ätstörning, som yttrar sig främst i en irrationell rädsla för viktuppgång och en förvriden kroppsuppfattning, ofta skapad av media. Överdrivna kostrestriktioner, självsvält, tvångsbeteenden kring mat, och undervikt – ibland kraftig – ses ofta i samband med detta. Debuten sker oftast i tonåren, och är som allra vanligast bland kvinnor. Kanske har du någon i din omgivning som lider av anorexia? Eller kanske lider du själv av sjukdomen? Här är i alla fall tio punkter som alla bör känna till om ätstörningen!

Anorexia nervosa har årligen ökat de senaste 90 åren…

Antalet rapporterade fall av anorexia nervosa hos unga kvinnor mellan åldrarna 15 och 19 år har dessvärre ökat varje årtionde sedan 1930. [källa]

Finns ingen exakt statistik…

Det finns ingen exakt siffra på hur många som lider av en ätstörning. Men enligt siffror från KÄTS är det ungefär 100 000 personer som har en diagnostiserad ätstörning i Sverige. Exakt hur många av dessa som lider av just anorexia är dock väldigt oklart. [källa]

Det medicinska begreppet myntades först under år 1873…

Sjukdomen som den ser ut idag beskrevs för första gången i litteraturen av Richard Morton under år 1684. Det medicinska begreppet anorexia nervosa myntades dock först nästan 200 år senare – 1873 – av sir William Gull från England, men någon som helst dokumentation innan dess var ytterst sällsynt och sjukdomen hade aldrig tidigare blivit riktigt medicinskt dokumenterad. [källa]

De olika betydelserna mellan anorexi och anorexia nervosa…

I folkmun benämns sjukdomen ofta som ”anorexia” eller ”anorexi”, vilket egentligen endast är förkortningar och inte några medicinskt korrekta benämningar. Medicinskt syftar termen ”anorexi”, utan tillägg, på aptitlöshet som symptom. Själva ordet anorexi i sig härstammar från grekiskan, och betyder ”brist på aptit”. ”Anorexia nervosa” betyder ”nervös aptitlöshet”, en term som inte ordagrant omfattar alla anorektiker eftersom vissa behåller förmågan att känna och tolka hunger fortfarande. [källa]

Stort mörkertal då få söker hjälp…

Man tror att bara 10% av alla som har en ätstörning – bland annat anorexia nervosa – får diagnos och behandling för detta. Lika illa och skrämmande är att det i snitt tar cirka åtta år från det att ätstörningen uppstår till dess att den bli behandlad. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

Vår kropps försvarsmur mot sjukdomar är en imponerande och komplex mekanism som vi oftast tar för given - vårt immunsystem. I denna artikel kommer vi att utforska fascinerande fakta om vårt immunförsvar, hur det fungerar och dess avgörande roll för att hålla oss...