Borderline personlighetsstörning, även kallat emotionellt instabil personlighetsstörning, är en personlighetsstörning som i DSM-IV (en av American Psychiatric Association utgiven diagnostisk manual för psykiska diagnoser) kallas borderline personlighetsstörning, och i ICD-10 (diagnostisk manual utgiven av Världshälsoorganisationen, WHO) för emotionellt instabil personlighetsstörning. I dagligt tal även kallat enbart borderline. Det finns vissa skillnader mellan DSM-V och ICD-10s diagnostik, men det är i grunden samma diagnos. Kanske känner du någon som har blivit diagnostiserad med borderline? Eller har blivit det själv? Här är i så fall tio fakta som du bör känna till om diagnosen!

Inte så ovanligt som man kan tro…

Amerikansk forskning om ämnet påvisar att cirka 1,6% av landets befolkning lider av borderline personlighetsstörning. Somliga hävdar dock att så stor procentsats som uppemot 5,9% har diagnosen – vilket skulle motsvara cirka 18 000 000 människor, endast i USA. Fler människor världen över har borderline än schizofreni och bipolär sjukdom tillsammans.

Vanligt med ångest och depression…

Sambandet mellan borderline personlighetsstörning och andra psykiska sjukdomar är väl etablerad. Personer med nämnd diagnos löper bland annat ökad risk för ångestdepressionerätstörningar och missbruk.

Fler kvinnor än män…

Nästan 75% av de personer som diagnostiserats med borderline är kvinnor, men senare forskning visar att män kan vara nästan lika ofta drabbade av diagnosen.

Hög risk för självmord…

Självmord är en mycket stor oro för personer med diagnosen. Sammantaget är den totala andelen personer med personlighetsstörningen som begår självmord cirka 8-10%. Detta sätter personer som diagnostiserats med störningen bland den högsta risken för självmordsförsök.

Stor chans till symptomlindring…

Ny forskning baserad på långtidsstudier av människor med diagnosen tyder på att den överväldigande majoriteten av människor kommer att uppleva betydande och långvariga perioder av symptomlindring i livet. Många människor kommer inte att uppleva en fullständig återhämtning, men ändå kunna leva ett meningsfullt och produktivt liv.