Bränslepriserna fortsätter att stiga i samband med att efterfrågan ökas när länderna börjar att släppa på restriktionerna världen över. Bara på ett år har bensin- och dieselpriserna höjts med flera kronor, och i Sverige har vi bland de högsta bränslekostnaderna i världen i skrivande stund. Men vad har de höjda priserna på bränslet egentligen för effekter? Vi har nedan listat tio effekter som vi hittills har kunnat märka av i och med de höjda bränslekostnaderna!

Ytterst lite påverkan på trafiken trots höjd bränslekostnad…

Trots de senaste höjningarna av bränslet har det visat sig att det inte har påverkat vårt bilkörande något märkbart här i Sverige. Och trots högljudda protester från landets alla hörn och kanter, är vi långt ifrån att kunna få ner utsläppen från trafiken. Enligt en studie skulle bensin- och dieselpriserna behövas höjas till cirka 50 kronor per liter om det skulle ha någon större effekt. [källa]

Men elbiltillverkarna skrattar hela vägen till banken…

De rekordhöga bränslekostnaderna har åtminstone gett elbiltillverkarna en rejäl knuff framåt. ”Ketchupeffekten” kom redan under år 2020, men har skyndats på ytterligare när det pratas om ytterligare höjningar av bensin och diesel. Men det är inte bara de höga bränslekostnaderna som har spelat roll, utan också att vi blir mer och mer miljömedvetna, även om de ökade bränslekostnaderna har hjälpt till att ge elbilsförsäljningen en rejäl knuff framåt. [källa]

Det är inte bara oljepriset som spelar in…

Men det är inte bara det höjda priset på olja som påverkar bränslekostnaden. Det är väldigt många faktorer som spelar in. Bland annat handlar det om priset på de färdigraffinerade produkterna, dollarkursen, efterfrågan, skatter och momser (som utgör cirka 60% av priset) och de lokala priserna. [källa]

Kan öka ännu mer…

I en rapport från Trafikstyrelsen från 2020 visas det upp mörka siffror för de som vill ha lägre bränslekostnader. Om Sverige ska nå klimatmålet för transportsektorn måste nämligen priserna ökas ytterligare – och väldigt drastiskt. För att nå klimatmålen för transportsektorn, bland annat att minska utsläppen med 70% till år 2030, behövs fler eldrivna fordon, mer biobränsle och så att skatterna på bensin och diesel höjs, enligt Trafikverket. [källa]

Förödande konsekvenser för landsbygden…

Redan år 2015 gav riksdagen ut en rapport om de förödande konsekvenserna ett ökat bränslepris kunde ha på landsbygden. Många på glesbygden är beroende av bilen för att ta sig till och från jobbet, då pendel- och busstrafiken är mer begränsad. Samma rapport visade även att det slår hårt mot mindre företag och privatpersoners ekonomi i allmänhet. [källa]

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

Turistattraktioner runt om i världen är kända för sin skönhet, historia och spännande upplevelser. Men vad händer när de döljer mörka hemligheter och skrämmande fakta som de flesta inte känner till? I den här artikeln kommer vi att utforska 10 av de mest skrämmande...