Datavirus – även kallat datorvirus – är skadliga datorprogram som sprider sig genom att lägga en kopia av sig själva inuti andra program, värdprogram, på sådant sätt att koden körs då värdprogrammet körs. Då ett infekterat värdprogram körs kan dess virus spridas ytterligare och även utföra annat som viruset har konstruerats för att göra. I dagligt tal kallar man ofta alla typer av skadlig programkod för virus. Majoriteten av datorvirus riktar sig mot system som kör Microsoft Windows – mestadels på grund av att det är det överlägset mest använda operativsystemet. Nedan finner du ytterligare tio intressanta fakta om just datavirus, som du kanske inte kände till sedan tidigare!

Det är skillnad mellan ett datavirus och en trojan…

Datavirus kan replikera sig själva och spridas till andra filer, program och till och med enheter. Detta är den stora skillnaden mellan datavirus och en trojan (en annan typ av skadlig kod). Trojaner kan inte replikera sig själva för att förflyttas till andra delar av ett system; istället förblir de lokala för systemet som de ursprungligen skapades eller lagrades i. Däremot reproducerar virus sig och kan återinfektera den ursprungliga enheten, samt sprida sig till andra anslutna enheter, som exempelvis USB-enheter, tills de är helt borttagna. [källa]

Datavirus behöver en trigger…

Datamaskar missförstås ofta som virus – och av goda skäl, med tanke på att människor ofta använder termerna omväxlande. Men de är en annan typ av skadlig programvara med olika funktionssätt. Datavirus däremot behöver en trigger för att aktiveras innan de utför sina ändamål. När offret aktiverar utlösaren – till exempel genom att köra infekterad programvara, öppna infekterade filer eller aktivera ett skadligt makro – börjar viruset att fungera. Utan triggern ligger viruset i en så kallad ”dvala”. Maskar, å andra sidan, är autonoma och kan börja replikera sig själva så snart de sätts in i användarens enhet. De kräver inte användaråtgärder för att börja sitt skändliga arbete. [källa]

Världens första datavirus…

Vad vore fakta utan lite historia också! Det allra första dataviruset gick under namnet Creeper Virus, som upptäcktes på ARPANET, föregångaren till Internet, i början av 1970-talet. Det var ett experimentellt självreplikerande program, skrivet av Bob ThomasBBN Technologies under år 1971. Detta gjorde också att världens första antivirusprogram uppstod året därpå – 1972 – under namnet Reaper, skapat av Ray Tomlinson. [källa]

Det mesta är uppenbarligen unga mäns fel…

Enligt statistisk är den typiska författaren/skaparen av skadlig programvara en man mellan fjorton och tjugofem år. Endast ett fåtal kvinnliga virusskribenter har hittills varit kända. Och likaså arbetar cirka 70% av virusskribenterna under ett kontrakt för ett organiserat brottssyndikat. [källa]

Melissa-viruset tvingade Microsoft stänga ner sina e-postsystem…

Melissa-viruset (mars 1999) var så kraftfullt att det tvingade Microsoft och många andra stora företag att stänga av sina e-postsystem tills viruset helt kunde utplånas. Enligt FBI kostade Melissa-viruset det amerikanska samhället cirka 80 miljoner dollar. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om radio

10 fakta du antagligen inte visste om radio

Den första officiella radiosändningen ägde rum den 23 december 1900. Reginald Fessenden, en kanadensisk ingenjör och uppfinnare, sände en trådlös radiosignal över en kort sträcka i Brant Rock, Massachusetts, USA. Under sändningen spelade han även upp musik och läste...

10 fakta du antagligen inte visste om TikTok

10 fakta du antagligen inte visste om TikTok

TikTok, även känt som Douyin (kinesiska: 抖音; pinyin: Dǒuyīn; ordagrant: "vibrato") i Kina, är en sociala medier-app för skapande och delning av videor och livesändningar. Appen släpptes i september 2016 av Bytebance, och är nu en ledande plattform för korta videor....

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

Vindkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. De består av ett stationärt torn med en rotor som snurrar genom påverkan av vindens kraft. Rotorn driver en generator som producerar el som överförs till elnätet....