Djurplågeri innebär att man tillfogar ett djur lidande eller missköter det. Vad som räknas som djurplågeri definieras i respektive lands lagar. Lagar mot djurplågeri skiljer sig kraftigt mellan länder. Vissa länder har inte någon lag som stoppar djurplågeri alls medan det i andra är ett brott som kan leda till böter eller längre fängelsestraff. I Sverige är djurplågeri ett brott enligt 16 kap 13§ brottsbalken och faller under allmänt åtal. För djurplågeri dömes den som ”uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.” Med detta sagt kommer här tio fakta som du kanske inte kände till om just djurplågeri!

En människa har blivit förklarad som djur

Mary Ellen Wilson var en liten flicka som till slut förklarades till att vara ett djur år 1874. Detta för att myndigheterna skulle få bort henne från ett missbrukarhem där hon ständigt misshandlades och vansköttes av sina föräldrar. Anledningen till att myndigheterna i New York, USA, ville få henne förklarad som ett djur berodde på att djurmisshandel enligt lag var förbjudet, men lagarna om barnmisshandel var väldigt milda

Hitler var gladare i djur än människor…

När Nationalsocialistisk Front kom till makten i Tyskland under januari 1933 kom också en omfattande uppsättning av djurskyddslagar till. Hitler ska ha sagt: ”I det nya riket kommer inte fler djurplågeri att tillåtas”.

Klassisk film var full av djurplågeri…

Under inspelningen av Katten Posski och hunden Truls på äventyr (1986) gjordes en uppsjö av anklagelser om djurplågeri i filmen. Bland annat påstods det att 20 kattungar fick sätta livet till under filminspelningen, även att regissören bröt en tass på en katt och att en annan katt släpptes från en klippa på över 30 meters höjd.

25% av katterna i USA saknar klor…

Så mycket som 25% av alla katter i USA har fått sina klor avlägsnade, ett förfarande som anses som djurplågeri och är förbjudet i många länder.

Tack vare Gucci har Alabama striktare djurskyddslagar…

En torterad och bränd hund vid namn Gucci överlevde och blev en avgörande påverkan för staten Alabama i USA att klubba för striktare djurplågerilagar under år 1994.

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

Turistattraktioner runt om i världen är kända för sin skönhet, historia och spännande upplevelser. Men vad händer när de döljer mörka hemligheter och skrämmande fakta som de flesta inte känner till? I den här artikeln kommer vi att utforska 10 av de mest skrämmande...

10 urgulliga fakta du bör lära dig om marsvin

10 urgulliga fakta du bör lära dig om marsvin

Har du någonsin undrat över dessa små pälsbollar som bor i ditt hem? Marsvin, de charmiga och energiska husdjuren, är mycket mer än bara sina mjuka utseenden. De har stora personligheter som kan få dig till att skratta, le och smälta. I den här artikeln kommer vi att...