Downs syndrom (Morbus Down på latin) är ett genetisk tillstånd där en person är född med en extra kopia av kromosom 21 – alternativt delar av den extra kromosomen. Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Forskningen om Downs syndrom fortsätter hela tiden, man använder sig mycket av möss under forskningssammanhangen. Anledningen till att man använder sig av möss är att deras genuppsättning är mycket lik människans. Idag får man mycket hjälp jämfört med förr i tiden, och levnadskvalitén för de med Downs syndrom har blivit avsevärt bättre. Här är tio fakta som du kanske inte kände till om utvecklingsstörningen.

Man vet inte hur det kommer sig…

Den exakta orsaken till den extra kromosom som utlöser Downs syndrom är än idag okänd.

Från 25 till 60 år…

1983 var snittet på levnadsåldern för någon med Downs syndrom 25 år. Idag, 33 år senare, är det uppe i 60 år istället, vilket också gör att de med utvecklingsstörningen får ett mer kvalitativt liv.

Risken ökar med åldern…

Sannolikheten att föda ett barn med Downs syndrom ökar med moderns ålder, men trots detta är cirka 80% av barn med utvecklingsstörningen födda av kvinnor under 35 år, eftersom denna åldersgrupp föder oftast.

Kan ha ett i princip helt normalt liv…

Även om beteende, mental förmåga och fysisk utveckling varierar från person till person, är det fortfarande många individer med utvecklingsskadan som växer upp för att arbeta vid vuxen ålder, leva ett självständigt liv och njuta av normala fritidsaktiviteter.

Rocka sockorna…

”European Down Syndrome Association” har tagit initiativet till en ”World Down Syndrome Day”, som invigdes för första gången den 21 mars år 2006. Invigningen gick av stapeln med en stor fest i Brugge i Belgien. Ett sätt att uppmärksamma dagen är att bära olikfärgade eller udda strumpor.

10 fakta du antagligen inte visste om graviditet

10 fakta du antagligen inte visste om graviditet

Många av oss känner nog igen humörsvängarna från en havande kvinna. Antingen har du upplevt det själv eller så har du stått jämte och sett helt oförstådd ut. Men det är ganska fantastiskt och fascinerande vad den mänskliga kroppen genomgår och kan göra i samband med...