Leder till uttorkning

Om ecstasy tas i hög dos, stör det kroppens temperaturreglerande förmåga och kan leda till en ökning av kroppstemperaturen. Som sådan är det viktigt att ersätta de vätskor som förloras genom svettningar. Men MDMA orsakar också att kroppen släpper ut ett hormon som begränsar urinproduktionen och därför kan det störa kroppens saltbalans på grund av ett för stort vattenintag. Detta kan skada kroppen och vid vissa oförutsägbara tillfällen kan det även leda till döden.

Flest fall av överdoser

Att ta fler tabletter i samband med att effekten från föregående tabletter har börjat ge vika har lett till flest fall av dödliga överdoser

Tufft att sluta

Att sluta med ecstasy efter en period av långvarig användning är utmanande och leder ofta till depressionsperioder. I början kan det leda till värk, utmattningdepressionbegärångest och oroliga sömn bland annat. Det tar ungefär en vecka att finna sig i utmaningen och kan ta upp till en månad innan symptom börjar att avta.

Högt riskbeteende hos brukare

Medan man utvecklar ett beroende av ecstasy visar användarna i regel ett högt riskbeteende, som är en av de största farorna med drogen. Brukarna tenderar att delta i mycket riskabla aktiviteter som att klättra på hustak med mer på grund av det psykedeliska tillståndet och den falska euforin orsakad av drogen.

USA förenklade det polisiära arbetet mot ecstasy

Den explosionsartade ökningen av Ecstasyanvändandet fick de amerikanska myndigheterna att reagera. En politisk strid om MDMA tog sin början och den 23 mars 1988 klassificerades MDMA permanent som ”Schedule 1”, vilket innebar att den ansågs vara bland de farligaste drogerna och helt saknade medicinskt och terapeutiskt värde. Klassificeringen skulle förenkla polisiärt arbete mot drogerna.

10 av de rikaste droghandlarna genom tiderna

10 av de rikaste droghandlarna genom tiderna

Även om det är en riskfylld affär att engagera sig i illegal verksamhet, har många människor tjänat en förmögenhet på det och levt för att njuta av frukterna av sitt "arbete". I regel slutar droghandel dock med en tidig död, som det gjort för majoriteten av dessa tio...