Hittade överlevande så sent som 09:00 på morgonen…

De sista överlevande påträffades vid niotiden på morgonen, då 104 nödställda räddats av helikoptrarna. Totalt deltog 26 helikoptrar från Finland, Sverige, Danmark och Estland i eftersökningarna, varav fyra anlände på natten och ytterligare 13 i gryningen eller under morgonen, medan överlevande ännu hittades.

Sångaren Pierre Isacsson bland de döda…

Totalt räddades 139 personer53 medlemmar ur den ordinarie besättningen och 86 övriga personer. Dessutom bärgades 95 döda kroppar. Bland de döda fanns sångaren och underhållaren Pierre Isacsson samt den tidigare socialdemokratiske riksdagsledamoten Lennart PetterssonKent Härstedt, som numera är riksdagsledamot för Socialdemokraterna, var en av dem som överlevde katastrofen.

Hårt väder under hela Estoniakatastrofen…

Vädret under olycksnatten var hårt, med en medelvind på 12–20 m/s (6-8 Bf, frisk till hård kuling) och en högsta medelvind under tio minuter på 15–21 m/s (7-9 Bf, styv kuling till halv storm) på omgivande kuststationer före och under olyckan och upp till 25 m/s (10 Bf, storm) senare under natten. Vinden vid olycksplatsen klockan ett uppskattas till 18–20 m/s (8 Bf, hård kuling).

Låsanordningen och gångjärnen brast på bogvisiret…

Bogvisirets låsanordningar och gångjärn brast till följd av belastningarna av ett eller två vågslag mot visiret. M/S Estonia hade antagligen varit utsatt för våghöjd på fyra meter under mindre än 20 timmar under hela sin historia, och förhållanden motsvarande dem vid olyckan vid endast ett eller två tillfällen på rutten Tallinn-Stockholm.

Tysk journalist bröt mot internationell överenskommelse…

Den tyska journalisten Jutta Rabe gjorde vrakdykningar och spelade in en film. Vid undersökningen hade hon stöd av några av de anhöriga, som hade hopp om att de skulle få en bättre förklaring vid Estoniakatastrofen än vad som gavs i haverirapporten. Rabe berördes inte av 1995 års överenskommelse om skyddet av M/S Estonia, eftersom denna bara hade undertecknats av Sverige, Finland, Estland, Lettland, Danmark, Ryssland och Storbritannien och alltså bara omfattar dessa länders medborgare.

10 fakta du antagligen inte visste om HSB

10 fakta du antagligen inte visste om HSB

Få vet vad HSB står för – och detta med all rätt, för idag används akronymen bara som namn. Från första början stod det dock för "Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening". Idag är kooperativet landets största bostadskooperation för bosparande, planering,...

10 fakta du antagligen inte visste om graffiti

10 fakta du antagligen inte visste om graffiti

Graffiti syftar på text ibland med samband med bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner. Termen avser oftast den graffiti som ”från 1970-talets början utvecklats av ungdomar i USA, som under subkulturella och oftast...

10 fakta du antagligen inte visste om ubåtar

10 fakta du antagligen inte visste om ubåtar

Alla vet vi vad en ubåt är – en kortform av undervattensbåt. Det vill säga ett fartyg som kan färdas helt under vattenytan under långa sträckor. De flesta ubåtar tillhör olika örlogsflottor, men det finns även en hel del mindre ubåtar för civilt bruk, och likaså...