Evolutionen i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer. Den innebär att ärftliga egenskaper i en population förändras från generation till generation genom olika processer. Evolutionen är ursprunget till den stora variation som finns i den biologiska världen: de nu förekommande arterna är alla besläktade genom ett gemensamt ursprung, och med tiden utvecklas nya arter från de existerande genom artbildning, en produkt av små successiva förändringar över stora tidsrymder. I skolan har du med all säkerhet läst om människans evolution, men hur mycket vet vi egentligen om den? Här är i alla fall tio fakta som vi garanterat vet!

En del ormar har kvar höftbenen…

Vissa arter av ormar har kvar sina höftben (eller åtminstone spår av dem), vilket visar att de en gång hade fyra ben precis som ödlor, ormens närmaste kusin.

Valar och delfiner har tidigare vandrat på land…

Inuti somliga valar och delfiner finns små ben som visar att de för miljoner år sedan hade bakben och att deras förfäder gick på land. Bakbenen kan ibland dyka upp som små bakre simfötter. Forskare tror att valar tidigare såg ut ungefär som på bilden nedanför.

Fågelns närmsta reptilrelation är krokodilen…

Fåglar har utvecklats från dinosaurierna och båda härstammar i sin tur från reptiler. Den närmaste levande reptilrelationen som fågeln har är krokodilen.

Alla blåögda människor kan spåras till en enda förfader…

De flesta människor hade bruna ögon tills omkring 10 000 år sedan när en enda genetisk mutation från Svarta havet bytte ögonen från brunt till blått. Cirka 8% av världens befolkning har nu blå ögon.

Elefantsnabeln ett lysande exempel på den evolutionära utvecklingen…

En elefants snabel är ett lysande exempel på evolutionen. Det är en kombinerad näsa och överläpp som har förlängts eftersom elefantens förfäder blev längre och deras betar blev större. Med sitt tunga huvud behövs det ett enkelt sätt att nå marken, vilket evolutionen tog hand om.

10 fakta du antagligen inte visste om graviditet

10 fakta du antagligen inte visste om graviditet

Många av oss känner nog igen humörsvängarna från en havande kvinna. Antingen har du upplevt det själv eller så har du stått jämte och sett helt oförstådd ut. Men det är ganska fantastiskt och fascinerande vad den mänskliga kroppen genomgår och kan göra i samband med...

10 fakta du antagligen inte visste om tid

10 fakta du antagligen inte visste om tid

Uppfattningen om tid har alltid varit en central del av mänsklighetens existens, men dess natur och innebörd fortsätter att fascinera och utmana oss. Från antika civilisationer som mätte tidens gång med hjälp av solens position till moderna teorier inom fysiken som...

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

Svarta hål är, enligt den allmänna relativitetsteorin, en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting - inte ens ljus - kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir...