En hallucination är ett sinnesintryck som upplevs som riktigt men vilket uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten, och ofta skapas av en förändrad hjärnaktivitet till följd av psykisk störning, psykoaktiva droger eller organiska sjukdomar.

Ett misslyckats experiment…

Rosenhan-experimentet var ett tappert försök där en Stanford-psykolog och hans medarbetare låtsades lida av hallucinationer, för att bli antagna till ett psykiatriskt sjukhus. De agerade sedan normalt. Båda två tvingades erkänna att de hade en psykisk sjukdom och kom överens om att ta antipsykotiska läkemedel för att sedan kunna frisläppas. [källa]

Antagligen sjukt läskigt

Även om döva människor som lider av schizofreni aldrig har rapporterats att höra ”röster i huvudet”, hänvisar de istället till äkta auditoriska hallucinationer. Istället kommer kommunikationen via sinnet: visuella hallucinationer av läppar som rör sig, eller händer och armar som gör teckenspråksrörelser[källa]

Vanligare hos äldre än vad man tidigare trott

Människor hallucinerar ofta efter att ha förlorat en älskad eller ett husdjur, tillståndet kallas ”sörjande hallucinationer”. En studie visade att över 80% av äldre patienter upplever hallucinationer av deras avlidna make/maka under cirka en månad efterbortgången. [källa]

”Hemsökta hus” kan ha en logisk förklaring

Många forskare tror att fenomenet ”hemsökta hus” kan vara så simpelt som det logiska resultatet av farliga säkerhetsrisker, som kolmonoxidläckage, vilket bland annat kan orsaka hallucinationer. [källa]

Kan drabba vem som helst

Hallucinationer är kognitiva symtom som kan bero på bland annat en psykos, men de kan också förekomma hos psykiskt friska personer. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

Vår kropps försvarsmur mot sjukdomar är en imponerande och komplex mekanism som vi oftast tar för given - vårt immunsystem. I denna artikel kommer vi att utforska fascinerande fakta om vårt immunförsvar, hur det fungerar och dess avgörande roll för att hålla oss...