Negativt H1N1-test kan ändå vara positivt…

Ett negativt svininfluensatest behöver inte betyder att du inte bär på H1N1-viruset.

Somliga är immuna mot H1N1-viruset…

Det finns en viss immunitet mot H1N1-viruset hos personer födda före år 1957. Deras immunitet kan vara ett resultat av en tidigare exponering för ett besläktat virus eller en säsongsinfluensavaccination.

H1N1-viruset skadligare hos den yngre befolkningen…

Liksom den spanska influensapandemin år 1918-1919 visas H1N1-influensan att vara allvarligare hos yngre, friska människor. Forskare tror att det beror på att kroppen överreagerar och självskadar sig när man är smittad.

Virus avsevärt mindre än bakterier…

Virus är mellan 20 och 100 gånger mindre än bakterier och kan bara ses genom ett mikroskop.

Så länge kan viruset överleva

Influensavirus kan leva upp till 48 timmar på hårda, icke-porösa ytor, såsom rostfritt stål, och upp till 12 timmar på tyger och vävnader. De kan bära på smitta i ungefär en vecka vid människans kroppstemperatur, över 30 dagar vid frystemperaturer och på obestämd tid vid temperaturer under fryspunkten.

10 fakta du antagligen inte visste om ALS

10 fakta du antagligen inte visste om ALS

Du kan knappast ha undgått trenden där man skulle hälla en hink med kallt vatten över sig, samtidigt som det filmades och man skulle donera en summa pengar. Ändamålet - som gick under Ice Bucket Challange - var för att samla in pengar till forskning för Amyotrofisk...

10 fakta du antagligen inte visste om cerebral pares

10 fakta du antagligen inte visste om cerebral pares

Cerebral pares, förkortat CP, är ett samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren. Cerebral pares...