Irakkriget (av koalitionen officiellt kallat ”Operation Iraqi Freedom”) var en militär kampanj i Irak, som började i och med invasionen av Irak den 20 mars 2003, vilken genomfördes av en koalition av länder där Storbritanniens och framförallt USA:s insatser var mest omfattande samt avslutades då de sista amerikanska soldaterna lämnade Irak den 18 december 2011. 

Bakgrunden till kriget var att USA hävdade att Irak under Saddam Hussein utgjorde en fara och de uppmanade FN att avrusta landet. Iraks olja tros också ha haft stor betydelse i konflikten. Kravet stöddes av den brittiska underrättelsetjänsten medan Ryssland, Frankrike och Tyskland motsatte sig detta krav. Meningsskiljaktigheterna resulterade i en diplomatisk kris och FN skickade vapeninspektörer till Irak. Några spår efter massförstörelsevapen hittades dock inte. USA beslutade sig då för att skapa en koalition och genomföra en invasion utan FN:s samtycke.

Tre veckor efter invasionen den 9 april 2003 hade Iraks huvudstad Bagdad intagits och Saddam Husseins regim störtats. Med detta sagt kommer här istället tio fakta som du kanske inte kände till om invasionen av Irak.

Att stödja kriget kan vara osäkerhet, enligt studier…

En studie gjord i USA från 2005 fann att män som kände sig osäkra i sin manlighet skulle överkompensera, och var därmed också mer benägna att köpa en stor bil, stödja Irakkriget och uppvisade homofobiska attityder.

Den totala kostnaden för kriget har skenat iväg…

Kriget i Irak och den efterföljande ockupationen beräknades år 2013 ha kostat enbart USA över två biljoner dollar, inklusive utgifter till amerikanska krigsveteraner, och med hänsyn till räntan uppskattades kostnaden kunna öka de kommande årtiondena till sammanlagt över sex biljoner dollar. Notan för kriget har i dag kostat cirka 3500% mer än vad analytiker hade räknat med från början.

Marocko erbjöd assistans…

Under Irakkrigets första år erbjöd sig Marocko att skicka 2 000 apor för att hjälpa krigsinsatsen i Irak. Aporna skulle kunna användas för att detonera landminor.

Världens största demonstration när Irak invaderades…

Totalt demonstrerade cirka 10 000 000 människor världen över när USA invaderade Irak. Detta gör det därför till världens största demonstration genom tiderna.

Tysta protester mot obemannade krigsfordon…

En irakisk konstnär tillbringade en hel månad i ett rum med en webbkamera ansluten till en paintballpistol, där besökare på hemsidan kunde skjuta honom efter behag. Han gjorde detta för att protestera mot användningen av obemannade krigsfordon i kriget i Irak.

10 fakta du antagligen inte visste om korstågen

10 fakta du antagligen inte visste om korstågen

Korståg var en serie av religiöst inspirerade europeiska fälttåg, främst till Levanten och Egypten, som från slutet av 1000-talet företogs från den västerländska kristenhetens sida. Det rörde sig om krig auktoriserade av kyrkan och riktades mot folk som uppfattades...