Jehovas Vittnen är en millenaristiskt och restorationistiskt kristet samfund med antitrinitaristiska dogmer som distinkt skiljer sig från generellt kristna trossatser. Rörelsen har sitt ursprung i USA under 1870-talet. Deras huvudorgan är Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, med säte i Brooklyn i New York. Samfundet hade cirka 8,5 miljoner medlemmar i världen enligt egen statistik från september 2015. Man räknar endast så kallade aktiva förkunnare, personer som missionerar, inte inaktiva medlemmar och sympatisörer. Med detta sagt följer här tio fakta som du bör känna till om Jehovas Vittnen!

Man tillber inte Jesus Kristus…

Vad som kanske skiljer Jehovas Vittnen mest från kristenhetens etablerade teologiska uppfattningar och tolkningar är att de inte tillber eller dyrkar Jesus. Enligt deras tro är Jesus nämligen en ängel, som också går under namnet Michael Ärkeängeln

Använder oftast sin egen översättning av den Heliga skrift…

Jehovas Vittnen använder oftast sin egen översättning Nya Världens översättning av den Heliga skrift, men också andra bibelöversättningar och följer noga källforskningen och nya lingvistiska rön om ordbetydelsen i antik grekiska och gammalhebreiska som Bibeln är skriven på.

Gud är inget fysiskt ting…

Den Helige Anden” är inte en fysisk person, utan är ”Guds verksamma kraft”, det vill säga att Gud finns överallt, så som i gravitationelektricitet med mer.

144 000 kommer att överleva domedagen…

Enligt Jehovas Vittnens tro är det bara de själva som kommer till ”paradiset”. Paradiset är dock begränsat, och endast Jesus tillsammans med 144 000 medarvingar kommer att släppas in, som kommer att vara domare och härska ”som kungar och präster tillsammans med Kristus”, medan alla andra stryker med vid domedagen. Detta enligt bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, som visar att domens dag börjar efter kriget vid Harmageddon, när Satans världsordning har utplånats.

Ingen annan religion betyder något…

Jehovas Vittnen anser sig själva vara den enda sanna religionen. All annan religion anses ur deras perspektiv vara vilseledande och falsk.

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

Turistattraktioner runt om i världen är kända för sin skönhet, historia och spännande upplevelser. Men vad händer när de döljer mörka hemligheter och skrämmande fakta som de flesta inte känner till? I den här artikeln kommer vi att utforska 10 av de mest skrämmande...