Mammutar levde fortfarande när man började bygga pyramiderna i Giza…

Det fanns fortfarande mammutar vid liv på Jorden så sent som 2 000 f.Kr.Wrangel Island, ett arktiskt hav. Det var ungefär samtidigt som pyramiderna byggdes i Egypten. [källa]

Vår planet blir bara tyngre och tyngre…

Vår planet blir cirka 100 ton tyngre varje dag. Detta på grund av fallande rymddamm och mindre meteoriter som ständigt träffar oss. I det stora hela har den extra vikten dock ingen påverkan. [källa]

Det sätter lite perspektiv på hur mycket myror som finns här…

Den totala vikten av myror på Jorden uppgår till cirka 9 biljoner kilo, nästan tre gånger så mycket som människornas totala vikt. [källa]

Sannolikheten att vi lever då är dock väldigt liten…

Det finns en satellit som heter LAGEOS-1 (uppskjuten 1976) som kommer att återvända tillJorden om 8,4 miljoner år. I den finns en bild av hur forskarna tror att kontinenterna kommer att se ut vid den tiden. [källa]

Det finns en satellit som heter LAGEOS-1 (uppskjuten 1976) som kommer att återvända tillJorden om 8,4 miljoner år. I den finns en bild av hur forskarna tror att kontinenterna kommer att se ut vid den tiden.

Pangea är inte den enda superkontinent som har existerat

Pangea, superkontinenten som bröts isär för 200 miljoner år sedan för att skapa de kontinenter vi har idag, var åtminstone den 5:e superkontinenten i Jordens cykliska historia av superkontinenter som har bildats och brutits upp. [källa]

Så stor påverkan har månen

Utan månen skulle jordens axel förskjutas oförutsägbart och årstiderna skulle inte vara konstanta, som de är idag. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om tid

10 fakta du antagligen inte visste om tid

Uppfattningen om tid har alltid varit en central del av mänsklighetens existens, men dess natur och innebörd fortsätter att fascinera och utmana oss. Från antika civilisationer som mätte tidens gång med hjälp av solens position till moderna teorier inom fysiken som...

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

Svarta hål är, enligt den allmänna relativitetsteorin, en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting - inte ens ljus - kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir...

10 fakta du antagligen inte visste om ebolaviruset

10 fakta du antagligen inte visste om ebolaviruset

Ebola, även förkortat EVD (Ebola Virus Disease), är en epidemisk sjukdom som orsakas av ebolaviruset. Namnet kommer från Ebolafloden i Demokratiska Republiken Kongo, där de första utbrotten ägde rum och registrerades under 1976, samtidigt med utbrott i Nzara i Sudan....