Jupiter (symbol: ♃) är den femte planeten från solen och är med stor marginal solsystemets största planet. Planeten är en så kallad gasjätte, och man är än idag inte säker på om planeten ens har en fast kärna. Planeten har fått sitt namn efter den största guden inom romerska mytologin, Jupiter. Planeten har dock varit känd sedan länge och burit på en uppsjö av andra namn tidigare. Men som vi känner till den, kommer här tio fakta som du antagligen inte kände till om just Jupiter!

För att sätta perspektiv på hur stor Jupiter egentligen är…

Som redan nämnt i ingressen är Jupiter vårt solsystems största planet – med stora marginaler dessutom. Dess massa är 2,5 gånger så stor som alla de andra planeternas sammanlagda massa, vilket sätter perspektiv på vilken jätte vi egentligen pratar om. [källa]

Men mer massa betyder inte att den skulle bli större…

Om Jupiter skulle samla upp ännu mer massa, skulle det faktiskt inte innebära att den skulle bli större – utan snarare tvärtom. Ytterligare massa skulle faktiskt göra planeten tätare, vilket skulle få den till att börja dra ihop sig själv. Astronomer uppskattar att planeten kan sluta ungefär fyra gånger sin nuvarande massa och fortfarande förbli ungefär lika stor. [källa]

Kan omöjligt bli en stjärna…

Astronomer kallar Jupiter för en ”misslyckad stjärna”, men det är inte riktigt en lämplig beskrivning av planeten. Även om det är sant att Jupiter, precis som en stjärna, är rik på väte och helium, har planeten inte tillräckligt med massa för att utlösa en fusionsreaktion i dess kärna. Det är så stjärnor genererar energi, genom att smälta samman väteatomer under extrem värme och tryck för att skapa helium, vilket frigör ljus och värme i processen. För att detta skulle kunna hända skulle planeten behöva ha en massa på cirka 70 gånger mer än vad den har idag. [källa]

Stor – men snabbast…

Trots sin storlek och massa rör sig Jupiter väldigt snabbt. Faktum är att med en rotationshastighet12,6 km/s (~7,45 m/s) eller 45 300 km/h, tar planeten bara cirka 10 timmar att fullborda en fullständig rotation på sin axel. Och eftersom den snurrar så snabbt har planeten planat ut vid polerna lite och buktar ut vid sin ekvator. [källa]

Molnen på Jupiter är bara 50 – 80 km tjocka…

Det stämmer, alla dessa vackra virvlande moln och stormar du ser på planeten är bara mellan 50 – 80 km tjocka. De är gjorda av ammoniakkristaller uppdelade i två olika molndäck. Det mörkare materialet tros vara föreningar som tagits upp från djupare inuti Jupiter och sedan ändrar färg när de reagerade med solljus. Men under dessa moln är det bara väte och helium, hela vägen ner. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

Svarta hål är, enligt den allmänna relativitetsteorin, en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting - inte ens ljus - kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir...

10 intressanta och skrämmande teorier om universum

10 intressanta och skrämmande teorier om universum

Att universum är stort är det ingen fråga om. Exakt hur stort det är - eller om det möjligtvis är oändligt - vet dock ingen riktigt svaret på, även om det finns en uppsjö av olika hypoteser och teorier. Vad som dock är väldigt klart i det hela, är att vi människor...

10 fakta du antagligen inte visste om Jorden

10 fakta du antagligen inte visste om Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet. Det är också vårt hem och hemmet för alla kända levande organismer. Dess latinska namn, Tellus eller Terra, används ibland om den, och astronomer betecknar den...