Stephen King tidigare missbrukare…

Den kända författaren Stephen King missbrukade kokain under nästan hela 80-talet samtidigt som han skrev väldigt många av sina mest framgångsrika böcker.

Dags för nya sedlar…?

Cirka 90% av alla amerikanska dollarsedlar innehåller spår av kokain. Detta för att man ofta rullar ihop en sedel för att lättare kunna dra upp det i näsan.

Död man bland publiken…

När filmen Blues Brothers spelades in så hade man i filmbudgeten räknat med kostnaden för skådespelarnas kokain. Kokainet brukades främst på kvällsinspelningar.

USA klar världsledare…

37% av allt kokain som tillverkas i världen konsumeras enbart i USA. Det är en ganska stor siffra för just USA med tanke på att endast 5% av världens befolkning bor där.

Världshit på 24 timmar

Den kända låten “Under Pressure” av David Bowie och Queen skrevs på 24 timmar medan de drack sig fulla på vin och blev höga på just drogen kokain.