Kol (”carbo” på latin) är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6. Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl kallas alla molekyler, där kol- och väteatomer ingår, för organiska. Oorganiska ämnen är således de ämnen som innehåller vilket som helst av de övriga grundämnena, utom både kol och väte samtidigt. Trots detta känner vi idag till fler organiska ämnen än icke-organiska. Men allt det här har du så klart redan lärt dig vid skolbänken, så här kommer istället tio fakta som du säkerligen inte kände till om grundämnet kol!

Var tionde soldat var gruvarbetare…

Cirka 10% av den totala militärstyrkan i Storbritannien under andra världskriget skickades inte till slagfältet, utan till kolgruvorna som i sin tur blev bränsle till krigsmaskiner. Några av dessa soldater släpptes inte från deras tjänst förrän två år efter krigets slut. De erkändes inte formellt för deras bidrag förrän år 1995.

Kärnkraft har räddat liv

Enligt amerikanska NASA hindrade användningen av kärnkraft i genomsnitt över 1,8 miljoner dödsfall över hela världen mellan åren 1971-2009 till följd av lägre luftförorening från minskad kolanvändning.

Brinner länge

När en kolgruva fattar eld, brinner den i årtionden – eller till och med århundraden. Det finns tusentals av dessa bränder världen över, och funnits ända sedan människan började att utvinna kol.

Illegal kolbrytning leder till allvarliga föroreningar

Illegala kolbrytningsaktiviteter i Mongoliet och det intensiva användandet av kol som bränns på enkla spisar har gjort en region i Mongoliet – som en gång var känd för sin friska luft – till en av världens mest förorenade platser.

Kolkraftverk och dess miljöpåverkan

Efter avvecklingen av kolkraftverk har TorontoKanada, varit dimfritt för första gången på över ett decennium.

10 fantastiska landskap som nästan ser overkliga ut

10 fantastiska landskap som nästan ser overkliga ut

Upptäck den överväldigande skönheten och förunderliga mångfalden hos vår planet genom en visuell resa till några av de mest hisnande landskapen på jorden. Denna artikel bjuder på en samling bilder som fångar den naturliga prakt och de otroliga formationer som präglar...

10 fakta du antagligen inte visste om norrsken

10 fakta du antagligen inte visste om norrsken

Norrsken, även kallat polarsken, är ett ljusfenomen som uppstår när laddade partiklar (huvudsakligen elektroner) som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i jordens atmosfär. Sådan acceleration sker bara i vissa områden i magnetosfären, vilket...

10 fakta du antagligen inte visste om bensin och olja

10 fakta du antagligen inte visste om bensin och olja

För första gången i modern tid har behovet av bensin och olja börjat att minska - trots att det fortfarande är en väldigt liten minskning. Den största anledningen bakom minskandet av framförallt bensin beror på den ökade försäljningen av elbilar. Men än så länge är...