Så kan du skapa ett svart hål…

Om du skulle lyckas skapa ett ljud som är 1 100 dB skulle du skapa ett svart hål som förstör hela vår galax. Gör gärna inte det.

Säkerhet är a och o…

En del elektriska bilar är så tystlåtna att tillverkaren blev tvungen att installera ett artificiellt motorljud, just för trafiksäkerheten.

Kan höras på 80 mils avstånd…

Blåvalen kan producera det högsta ljudet av alla levande ting här på vår jord. Hela 188 dB kan blåvalen bidra med och kan köras på över 800 kilometers avstånd.

Skapa fågelläten med dina händer…

Om du klappar händerna framför ”Chichen Itza´s El Castillo Pyramid” i Mexiko kommer ekot att låta som en kvittrande fågel.

Om du klappar händerna framför ”Chichen Itza´s El Castillo Pyramid” i Mexiko kommer ekot att låta som en kvittrande fågel.

En elefants största mardröm

Elefanter är så rädda för bin att enbart ljudet av surrandet kan vara nog för att få en hel flock till att fly. Elefanten har även utvecklat ett speciellt muller för att varna varandra om bin finns i närheten.