LSD, LSD-25 eller lysergsyradietylamid, är ett semisyntetiskt psykoaktivt, hallucinogent preparat. i Sverige är preparatet klassat som narkotika, precis som i majoriteten av länder världen över. Ett vanligt svenskt slanguttryck är ”syra”, från den amerikanska engelskans ”acid”. LSD är känt för att inducera ett psykedeliskt tillstånd hos användaren, likt hallucinogenerna psilocybin och meskalin. Men det här hade du säkerligen redan koll på, så låt oss istället hoppa direkt till lite mer spännande fakta om denna drog!

Så intas och smakar LSD…

LSD tas i allmänhet genom munnen. Drogen är i regel färglös och luktfri, men har lite av en bitter smak. Precis som majoriteten av andra droger, är även LSD beroendeframkallande. [källa]

Inga kända fysiologiska risker

Även om drogen är beroendeframkallande så har inga kända fysiologiska risker hittills kunnat bevisas. Det finns inga kända fall finns då en människa har dött av en LSD-överdos. [källa]

Psykoser den största kända faran…

Den största risken med LSD är dess opålitliga psykiska effekter, som i värsta fall kan resultera i en drogutlöst psykos. Det som påverkar om en ”tripp” slutar i psykos eller inte beror på personens sinnestillstånd, dos, omgivning, psykiska hälsa och ålder. Risken för psykos är samtidigt ganska liten, och det saknas egentligen tillräckligt med vetenskapliga belägg för att LSD i sig riskerar att utlösa ett långvarigt eller återkommande psykostillstånd hos individer som inte redan är schizofrena, psykosnära, har en underliggande så kallad ”latent psykos” eller blandmissbrukar. [källa]

Säljs i många olika former…

Vanligast är att drogen säljs i flytande form. Men den kan också säljas ihop med sockerbitar, tunna rutor av gelatin eller blotterpapper. [källa]

Utvecklades av ett läkemedelsbolag…

LSD är en semisyntetisk kemikalier som härrör från svampen Ergot, en kornsvamp som vanligtvis växer på rågkorn. En kemist från läkemedelsföretaget Sandoz Laboratories vid namn Albert Hofmann upptäckte först dess hallucinogena egenskaper år 1943 (men var redan utvecklad 1938). Sandoz hoppades att upptäckten skulle bli användbar i klinisk användning, men istället har preparatet blivit en produkt inom droghandeln. [källa]

10 av de rikaste droghandlarna genom tiderna

10 av de rikaste droghandlarna genom tiderna

Även om det är en riskfylld affär att engagera sig i illegal verksamhet, har många människor tjänat en förmögenhet på det och levt för att njuta av frukterna av sitt "arbete". I regel slutar droghandel dock med en tidig död, som det gjort för majoriteten av dessa tio...