Nordisk mytologi är den samling myter som fanns i Norden under förkristen tid, främst då vikingatiden. Den utövade religion, som i förkristen tid omgav dessa myter, brukar kallas asatro, en benämning som kom i bruk på 1800-talet. Med kristnandet av Norden kom myterna efter hand att föra en alltmer tynande tillvaro. Delar av myterna fanns på 1800-talet fortfarande bevarade i den nordiska folktron. De viktigaste källorna till dessa myter är den poetiska Eddan och Snorres Edda från 1200-talet. Här är tio fakta du bör känna till om åskguden Tor och alla de andra!

Högst troligt att berättelser och namn varierade beroende på var man bodde…

Den nordiska mytologin liknar till stora delar den germanska mytologin, eftersom de gamla sederna hos nordbor och övriga germanska folk var besläktade. Källorna till myterna hos andra germanska folk är , varför det är svårt att avgöra hur mycket som är gemensamt, kontinentalgermanskt respektive unikt nordiskt. Det är dock troligt att både kulten, namnen på gudarna och berättelserna om dem varierat högst avsevärt mellan de olika folken både mellan olika regioner och olika tidsperioder.

Oden, Vile och Ve skapade vår värld…

De första gudarna var de tre bröderna; OdenVile och Ve, som utkämpade ett krig mot en jätte vid namn Ymer och hans söner. Gudarna vann och dödade Ymer, med vars kropp de skapade vår värld. Hans kött användes för marken, hans ben gjordes till bergblodet blev till hav, hans skalle formade himlen och hans hjärna blev moln.

Var från början flera gudastammar…

Asagudarna tillhörde från början två olika gudastammar. De ena, asarna, och de andra, vanerna, låg i krig med varandra, men då detta utdragna krig verkade kunna fortsätta i evighet slöt de fred och utbytte krigsfångar. Det är genom detta utbyte som asarna får vanerna Frej och Freja, samt deras far Njord. Det är vanerna som är kunniga i sejdkonsten, och Freja som lär Oden denna konst. Vanerna tillhörde en gammal gren av gudar som var kända för att bemästra trolldom och magi. De var också känd för sin talang att förutsäga framtidenAsarne var de manliga gudarna inom den nordiska mytologin och bodde i Asgård med de kvinnliga gudinnorna, Asynjur.

Filmen ”Thor” utspelar sig på den mest välkända platsen i Valhalla…

En av Asgårds mest välkända platser är Valhalla, där guden Oden härskar. Det är på denna plats som filmen Thor (2011) utspelar sig, med skådespelaren Chris Hemsworth som Tor.

Underjorden styrs av gudinna…

Till skillnad från den egyptiska och grekiska mytologin – som båda har manliga styrande i underjorden – styrs den nordiska underjorden av gudinnan Hel.

10 fakta du antagligen inte visste om katolicism

10 fakta du antagligen inte visste om katolicism

Katolicism är en kristen term avseende katolska kyrkans religion. Kombinationen "katolska kyrkan" är dokumenterad tidigast i Ignatios av Antiochias brev till Smyrna från ungefär år 110 e. Kr. Men det här hade du säkert redan lärt dig i skolan och hade full koll på -...

10 fakta du antagligen inte visste om kyrkor

10 fakta du antagligen inte visste om kyrkor

Kyrkor finns det gott om här i världen. Ordet kyrka kommer från grekiskans ''kyriakon'' (Κυριάων), som betyder "det som hör Herren till", underförstått "Herrens hus". Kanske är du en av alla de som regelbundet besöker kyrkan? Eller kanske vill du bara veta mer om...

10 fakta du antagligen inte visste om Legoland

10 fakta du antagligen inte visste om Legoland

Legoland är temaparker med leksakssystemet Lego som tema, delvis i form av miniatyrpark. Fram till 1973 var Legoland i Billund, Danmark, den enda Legoparken som fanns, därefter har leksakstillverkaren öppnat upp parken runt om i hela världen, där de under 90-talet...