Norrsken, även kallat polarsken, är ett ljusfenomen som uppstår när laddade partiklar (huvudsakligen elektroner) som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i jordens atmosfär. Sådan acceleration sker bara i vissa områden i magnetosfären, vilket gör att norrskenet huvudsakligen uppträder i ringformade områden runt jordens två magnetiska poler. Lät det avancerat? Strunt samma, för vackert är det i alla fall! Nedan finner du tio intressanta fakta och kuriosa, som du kanske inte hade koll på sedan tidigare när det kommer till norrsken!

Norrsken ändrar ständigt form…

Mönstren och formerna för norrsken bestäms av det förändrade flödet av laddade partiklar och de varierande magnetfälten. Norrsken ser ut som rörliga ljusridåer eftersom plasmapartiklarna rör sig som svar på jordens magnetfält. [källa]

Därför är gröna norrsken vanligast…

Norrsken kan uppträda i olika färger, inklusive grönt, rött, blått och violett. Gröna norrsken är dock vanligast och beror på syreatomer som utsöndrar ljus vid en höjd av cirka 100 km. [källa]

Ansågs vara en brygga mellan människor och gudar…

Norrsken har fascinerat människor i århundraden, och det finns många myter och legender kring fenomenet. I Norden trodde man i nordisk mytologi att norrsken var en brygga mellan människor och gudar. [källa]

Inget unikt för oss på jorden…

Naturfenomenet är inte bara begränsade till jorden – liknande fenomen har observerats på andra planeter i vårt solsystem, som exempelvis Saturnus och Jupiter. Nedanför ser du en bild av ett norrsken på Jupiter. [källa]

De behöver inte alls vara ljudlösa – men inget vet vad det är som orsakar ljuden…

Norrsken kan också höras ibland! Ljud som låter som en smäll eller ett brus har ibland rapporterats att höra under ett pågående norrsken, men det är fortfarande oklart vad som orsakar ljuden. [källa]

10 fantastiska landskap som nästan ser overkliga ut

10 fantastiska landskap som nästan ser overkliga ut

Upptäck den överväldigande skönheten och förunderliga mångfalden hos vår planet genom en visuell resa till några av de mest hisnande landskapen på jorden. Denna artikel bjuder på en samling bilder som fångar den naturliga prakt och de otroliga formationer som präglar...

10 fakta du antagligen inte visste om bensin och olja

10 fakta du antagligen inte visste om bensin och olja

För första gången i modern tid har behovet av bensin och olja börjat att minska - trots att det fortfarande är en väldigt liten minskning. Den största anledningen bakom minskandet av framförallt bensin beror på den ökade försäljningen av elbilar. Men än så länge är...

10 fakta du antagligen inte visste om nationalparker

10 fakta du antagligen inte visste om nationalparker

En nationalpark är ett speciellt naturområde som skyddats som nationalpark av ett lands statsmakt. Syftet är att bevara naturen som allmän natursevärdhet eller för att öka naturkännedomen eller intresset för naturen.[1] Nationalparker kan också grundas för att skydda...