Posttraumatiskt stressyndrom, PTSS, PTSD (efter ”Posttraumatic stress disorder”), avser en form av ångeststörning eller trauma- och stressrelaterat syndrom som kan uppkomma efter ett trauma, i synnerhet sådana som innefattar dödshot alternativt varit katastrofartade, samt sexualiserat våld. Det hör inte heller till ovanligheten att militärer drabbas av PTSD. PTSD kännetecknas av en hög ångest- och stressnivå som vanligtvis uppkommer inom några veckor efter den traumatiska händelsen. Du kanske känner igen dig? Eller bara är allmänt nyfiken? Då har vi i alla fall tio fakta om just posttraumatiskt stressyndrom som du bör känna till!

Fosterhemsbarn i riskzonen för att utveckla PTSD…

Andelen PTSD-drabbade hos vuxna som vistats i fosterhem i minst ett år mellan 14-18 år befanns vara högre än för krigsveteraner, vilket annars är en väldigt hårt drabbad grupp. [källa]

Studier har visat skillnad mellan killar och tjejer…

I ett bostadsexperiment från USA där de flyttade familjer från fattiga stadsdelar till de lite mer rikare stadsdelarna, upplevde unga pojkar i högre utsträckning PTSD som var jämförbara med krigsveteraner, medan psykologiskt välbefinnande istället förbättrades för unga tjejer. [källa]

Kan psykedeliska svampar vara lösningen…?

Psilocybin, den kemiska föreningen som finns i psykedeliska svampar, har i studier visat sig kunna utveckla nya hjärnceller, och kan användas som en behandling för PTSD och depression. Studierna är dock kontroversiella i flertalet länder och mer forskning kring ämnet pågår ännu. [källa]

Även vanligt hos hundar…

Även hundar kan drabbas av posttraumatisk stressyndrom. Och det är inte riktigt så ovanligt som man kan tro. Cirka 5% av alla militärhundar – oavsett nationalitet – drabbas av syndromet. Även fyrverkerier är en stor bidragande orsak. [källa]

VR-terapi…

Virtual reality-terapi, där en patient exponeras noggrant för traumatiska händelser utan någon verklig fara, har visat sig vara en effektiv PTSD-behandling. Det forskas mer och mer i ämnet sedan VR-teknologin slog igenom just för att den har visat sig vara väldigt effektiv. [källa]

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

Turistattraktioner runt om i världen är kända för sin skönhet, historia och spännande upplevelser. Men vad händer när de döljer mörka hemligheter och skrämmande fakta som de flesta inte känner till? I den här artikeln kommer vi att utforska 10 av de mest skrämmande...