Rådjur (på latin Capreolus capreolus) är ett litet hjortdjur som förekommer i Europa och Mindre Asien. Benämningen på en vuxen hane och hona är bock respektive get eller rå, ungdjur under första året kallas kid eller killing, och getter som ännu inte fött kid kallas för smaldjur. Men som uppvuxen nordbo borde du ha full koll på detta redan, så här kommer istället tio fakta om rådjur som du kanske inte kände till istället!

Blev nästan utrotade i Sverige…

I historisk tid förekom rådjur över hela Götaland och Svealand. Under sent 1700-tal, när allmogens rätt att jaga släpptes fri efter att tidigare varit begränsad till adeln, utrotades i det närmaste rådjuret. Redan under 1780-talet utrotades rådjuret i Södermanland och Närke, och 1820-talet i Östergötland. Vid mitten av 1850-talet fanns rådjur endast i Skåne, men i början av 1880-talet hade de åter börjat sprida sig till Halland och Kronobergs län. Oscar Dickson lät på 1860-talet inplantera rådjur i Göteborgstrakten, och de hade på 1870-talet förökat sig till 50–60 djur och börjat sprida sig till omgivande trakter.  På 1930-talet hade rådjuren hunnit bli rikligt förekommande i Skåne och förekom i enstaka exemplar ganska långt norrut. Under 1940-talet började enstaka rådjur att sprida sig även till Dalarna och Norrland. I början av 1950-talet fanns fasta bestånd i JämtlandHärjedalen och Medelpad. Därefter steg rådjurspopulationen kraftigt. Mellan åren 1955 och 2005 beräknas antalet svenska rådjur ha ökat från 100 000 till 375 000. Bland annat kan den minskande mängden varg, lo och räv ha spelat roll, liksom mindre lösdrift av boskap och en viss allmän temperaturhöjning (med mildare vintrar). Toppen nåddes i början på 1990-talet, då antalet beräknas ha nått en miljon djur.

Jagandet ökar med åren…

Rådjuret betraktas som ett värdefullt jaktvilt. Djuret jagas både för köttets och sportens skull. Enbart under 1984 sköts cirka 1,7 miljoner rådjur i Europa. Under det tidiga 2000-talet var siffran uppe på cirka 2,7 miljoner.

Här skjuts de flest i Europa…

Tyskland har den största populationen och avskjutningen. År 2002 uppskattas Tyskland ha en population på omkring tre miljoner djur och avskjutningen beräknades år 2005 uppgå till cirka en miljon rådjur. Andra länder i Europa som haft högre avskjutningssiffror under 2000-talet (över 100 000) är Frankrike (461 689 år 2002), Österrike (258 264 år 2006), Polen (147 000 år 2005), Sverige (129 700 år 2005), Tjeckien (120 995 år 2004), Storbritannien (103 025 år 2003) och Danmark (101 000 år 2005). Den rapporterade avskjutningen från europeiska Ryssland på 2 500 djur för år 2006 är en osäker siffra och kan vara betydligt mindre än den faktiska avskjutningen.

Detta är tillåtet vid jakt i Sverige…

I Sverige bedrivs jakt på rådjur i huvudsak på tre olika sätt: med drivande eller stötande hund, som vakjakt eller som smygjakt/pyrschjakt. Rådjur jagas både med kulgevär och hagelgevär. Tillåtna kalibrar är för kulvapen klass 2 och hagelvapen kaliber 12, 16 och 20.

Kan innehålla höga halter av cesium…

östra delen av Sverige är det tillåtet att jaga hornbärande rådjur 1 maj till 15 juni. Detta på grund av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som medfört att cesiumhalten är hög i rådjur. Cesiumhalten ökar under sommarmånaderna då djuren betar i markytan, till exempel gräs, svamp och så vidare, och är som högst under höst och tidig vinter. Cesiumhalten sjunker sedan när djuren betar från träd och buskar. Cesiumhalterna är som lägst under de tidiga vårmånaderna. Det är på grund av att halterna är låga under våren som jakten på hornbärande djur godkänns denna tid.

10 fakta om blobfiskar – naturens fulaste varelse

10 fakta om blobfiskar – naturens fulaste varelse

Blobfiskar, de notoriskt fula invånarna i djuphavet, har fascinerat och skrämt många med sitt ovanliga utseende. I denna artikel kommer vi att dyka ner i världen av blobfiskar, och utforska dess udda drag och dess anpassningar till de svarta avgrunderna i oceanerna....

10 fakta du antagligen inte visste om pungdjur

10 fakta du antagligen inte visste om pungdjur

Pungdjur är en unik och fascinerande grupp av däggdjur som har sin hemvist främst i Australien och omgivande områden. Deras distinkta egenskaper och livsstilar gör dem till intressanta varelser att utforska. I den här artikeln kommer vi att dyka djupt in i...

10 urgulliga fakta du bör lära dig om marsvin

10 urgulliga fakta du bör lära dig om marsvin

Har du någonsin undrat över dessa små pälsbollar som bor i ditt hem? Marsvin, de charmiga och energiska husdjuren, är mycket mer än bara sina mjuka utseenden. De har stora personligheter som kan få dig till att skratta, le och smälta. I den här artikeln kommer vi att...