Konstgjort regn…

Det är möjligt att skapa konstgjort regn eller att ”så” regn, som det även kallas. Metoden, som kom till efter andra världskriget, innebär att man sprutar kemikalier som silverjodid eller torris i ett vattenrikt moln så att vattendropparna fryser partiklarna. Besprutningen kan ske från flygplan eller genom beskjutning från marken. Partiklarna smälter på vägen och faller sedan ned som till synes vanlig nederbörd på marken. Metoden kan exempelvis användas för att rädda skördar i regnfattiga områden eller för att minska risken att ett oväder når fram till en specifik plats. Metoden är dock dyr och omdiskuterad. Kritikerna menar att den här typen av manipulering med atmosfären kan orsaka extrema vädermönster och anser att frågan ignorerats i klimatförändringsdebatten.

Regn och dess pH-värden…

Vanligtvis har regnet ett pH precis under 6. Det på grund av att atmosfärisk koldioxid löses upp i droppen och formar en mindre mängd kolsyra, vilket ger lägre pH. I vissa öknar, innehåller luftburen sand tillräckligt mycket kalcium för att höja pH-värdet till neutral, och kanske till och med basiskt. Regn med pH under 5,6 räknas som surt regn.

Indien håller det ”våtaste rekordet”…

Mawsynram – en by i Indien – får i genomsnitt 11 873 mm nederbörd per år, vilket gör den till ”världens våtaste plats”.

Botswanier tilltalar sin valuta med regn…

Människors attityd till regnet skiljer sig åt runt om i världen. De delar av världen som har ett tempererat klimat har regn oftast en negativ innebörd (vilket bland annat kommer i uttryck i den engelska barnramsan Rain Rain Go Away) i motsats till den glada och värmebringande solen. Även i dessa områden kan dock en del uppfatta regn som romantiskttröstande eller estetiskt tilltalande. På torra platser på jorden, som exempelvis delar av AfrikaAustralienIndien, sydvästra delarna USA eller i Mellanöstern hälsas regnet med glädje. I Botswana används setswanaspråkets ord för regn, pula, som namn för nationens valuta, vilket visar på regnets betydelse för nationens ekonomi.

Avgörande för ett jordbruk…

Nederbörd har en mycket stor betydelse för jordbruket. Nästintill alla växter behöver vatten för att överleva, därför är regn (som är det effektivaste sättet att vattna på) viktigt för jordbruket. Normal nederbörd är oftast bra för växterna, men för mycket och för lite regn kan vara skadligt för växterna, till och med förödande för skörden. Torka kan förstöra skörden för många bönder, medan ovanligt mycket regn kan skapa sjukdomar och skadliga svampar. Olika växter behöver olika mycket regnmängd för att överleva. Till exempel kaktusen behöver väldigt lite vatten medan tropiska växter behöver väldigt mycket vatten för att överleva.

10 fantastiska landskap som nästan ser overkliga ut

10 fantastiska landskap som nästan ser overkliga ut

Upptäck den överväldigande skönheten och förunderliga mångfalden hos vår planet genom en visuell resa till några av de mest hisnande landskapen på jorden. Denna artikel bjuder på en samling bilder som fångar den naturliga prakt och de otroliga formationer som präglar...

10 fakta du antagligen inte visste om norrsken

10 fakta du antagligen inte visste om norrsken

Norrsken, även kallat polarsken, är ett ljusfenomen som uppstår när laddade partiklar (huvudsakligen elektroner) som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i jordens atmosfär. Sådan acceleration sker bara i vissa områden i magnetosfären, vilket...

10 fakta du antagligen inte visste om bensin och olja

10 fakta du antagligen inte visste om bensin och olja

För första gången i modern tid har behovet av bensin och olja börjat att minska - trots att det fortfarande är en väldigt liten minskning. Den största anledningen bakom minskandet av framförallt bensin beror på den ökade försäljningen av elbilar. Men än så länge är...