En röntgenundersökning, röntgendiagnostik eller röntgenologi är en undersökning av kroppens benstomme eller inre organ med hjälp av röntgenstrålning. Kroppen bestrålas med röntgenstrålning varvid olika vävnadstyper i kroppen släpper igenom olika mycket strålning till en bakomliggande fotografisk film eller digital detektor, så kallad attenuering. Efter framkallning framträder eventuella skador eller förändringar på röntgenfotot. Du, eller någon du känner, kanske har gjort en röntgen tidigare? Här är åtminstone tio fakta som du bör känna till om just röntgen!

Skulle bevisa att röntgen inte var farligt – fick sparken…

Den första människan som utförde hjärtkatetrisering – Werner Forssmann – gjorde det på sig själv och gick sedan ner till röntgenavdelningen för att röntga. Detta för att bevisa att han inte skulle . Efter sin ”oförklarliga handling” fick han sparken och gick med i en naziströrelse, för att sedan komma tillbaka och vinna Nobelpriset.

Tvättsvampar utrustade för att hittas i röntgen…

Moderna tvättsvampar som används hos läkarkåren har idag inbyggda ränder för att upptäckas i röntgenmaskiner. Detta för att tvättsvampar vid oerhört många tillfällen har glömts kvar inuti patienten vid operationer. 

Rymd-GPS är uppbyggd av röntgenteknik…

Röntgen har kommit till mer nytta än bara inom läkarvården och på flygplatser, för att nämna några få exempel. Forskare arbetar nämligen på en ”GPS” som ska fungera ute i rymden. Den använder röntgenstrålar som avger impulser för att få en position med en noggrannhet på 5 kilometer. Uppfinningen går under namnet XNAV.

Namnet ”röntgen” ansågs inte tillräckligt kommersiellt och bra…

På engelska heter det ”x-ray”, eftersom det från början tyska namnet ”röntgen” inte ansågs tillräckligt kommersiellt. X:et i ”x-ray” står för ”okänt”, vilket man ofta är på jakt efter när man utför en röntgenundersökning.

Edison forskade mycket om röntgenstrålar…

Thomas Edison övergav sin forskning om röntgenstrålar när han skadade sin syn, och hans assistent fick amputera armarna efter upprepad exponering. ”Prata inte om röntgen med mig”, sade han. ”Jag är rädd för den!

10 fakta du antagligen inte visste om datavirus

10 fakta du antagligen inte visste om datavirus

Datavirus - även kallat datorvirus - är skadliga datorprogram som sprider sig genom att lägga en kopia av sig själva inuti andra program, värdprogram, på sådant sätt att koden körs då värdprogrammet körs. Då ett infekterat värdprogram körs kan dess virus spridas...