Finns det något mer irriterande att försöka att sova jämte någon som ligger och snarkar som om taket skulle lyfta sig vilken sekund som helst? Snarkning uppkommer genom trång luftpassage i svalget under sömn. Snarkningen kan förvärras vid förkylning, alkoholpåverkan och ryggläge. Snarkning kan uppstå hos alla djur som har lungor, till exempel hundar eller katter. Nedan följer tio fakta som du bör känna till om just snarkning, och har du en partner med ohållbar snarkning bör du genast uppvisa denna artikel för honom eller henne!

Väldigt vanligt – men onormalt…

Snarkning i sig är faktiskt godartade och ofarliga, men det indikerar på flera andra sjukdomar. Att snarka är mycket vanligt hos oss människor, men det är ändå något som inte betraktas som normalt

Orsakerna till att man snarkar kan vara många…

De främsta anledningarna till att man snarkar kan vara en svaghet i halsen som orsakar att halsen stängs under sömn, felplacerad käke vilket ofta orsakar spänningar i musklerna, fett som samlas i och runt strupen och hinder i näshålan.

Kan leda till stora problem…

Snarkning stör i regel nattsömnen och gör att man får otillräckligt med syre vilket leder till att man vaknar mindre utsövd, något som påverkar bland annat koncentrationen och immunförsvaret. Snarkning kan även bli ett socialt handikapp som kan påfresta relationer och leda till att par väljer att sova i separata sovrum.

Kan vara ett tecken på OSA…

Snarkning kan också tyda på en allvarlig sjukdom som kallas OSA, eller obstruerade sömnapné. På natten när någon sover, kan det finnas episoder när luftvägarna mestadels på halsens rygg hindras. Detta är när andningsstopp under en period av omkring tio sekunder och sedan andning återupptas. OSA kan ske flera hundra gånger i en enda natts sömn.

Socialt oacceptabel snarkning…

Tro det eller ej, men det finns faktiskt något som kallas för ”SOS”, eller socialt oacceptabel snarkning. Detta avser snarkningar som är tillräckligt höga för att förhindra sängpartnern eller rumskamraten från att sova. ”SOS” ligger bakom en procentuell del av skilsmässor som årligen sker.

10 fakta du antagligen inte visste om graviditet

10 fakta du antagligen inte visste om graviditet

Många av oss känner nog igen humörsvängarna från en havande kvinna. Antingen har du upplevt det själv eller så har du stått jämte och sett helt oförstådd ut. Men det är ganska fantastiskt och fascinerande vad den mänskliga kroppen genomgår och kan göra i samband med...