Sydafrika är en republik i Afrika,  längst söderut på den afrikanska kontinenten. Sedan 1994 styrs landet efter demokratiska principer, då val med allmän rösträtt ersatte de rasistiska folkräkningsregler som införts under apartheid, vilka helt utestängde den svarta majoriteten (före 1984 även asiater och s.k. färgade, d.v.s. sydafrikaner av blandad härkomst). Landet i fråga bjuder på en innehållsrik historia, och här är tio fakta om Sydafrika som du kanske inte kände till!

11 officiella språk…

Sydafrika kallas för regnbågsnationen – men inte för deras öppenhet i HBTQ-frågor, utan för att landet i fråga har elva officiella språk.

HIV/Aids extremt utbrett i Sydafrika…

Det finns inget land i världen som är så utbrett när det kommer till HIV. Enligt vissa forskare har hela en femtedel av befolkningen HIV eller Aids.

Står för hälften av allt guld…

Drygt hälften av allt guld som någonsin utvunnits på jorden kommer från en och samma gruvområde i Sydafrika – Witwatersrand.

Rassegregering redan under kolonitiden…

Rassegregering i landet påbörjades redan under koloniseringen av det holländska riket, likaså under britternas kolonisering av landet. Först år 1948 blev det en officiell lag, som sedan avskaffades igen först år 1991.

Urinvånare använder 44 000 år gammal teknik

En grupp av urinvånare i Sydafrika använder idag samma verktyg som arkeologer har funnit i grottor och gruvor – daterade 44 000 år tillbaka.

10 fakta du antagligen inte visste om Gotland

10 fakta du antagligen inte visste om Gotland

Gotland, Sveriges största ö, är en plats av mångfald och historia. Från sina historiska stenmurar till sina soliga stränder, erbjuder Gotland något för alla. I denna artikel kommer vi inte alltför djupgående gå in på Gotlands historia, kultur och sevärdheter - utan...

10 fakta du antagligen inte visste om Afghanistan

10 fakta du antagligen inte visste om Afghanistan

Afghanistan, en nation som har varit centrum för globala händelser, har en fascinerande historia och kultur som sträcker sig långt bortom rubrikerna. I denna artikel kommer vi att utforska 10 fakta om Afghanistan som sällan uppmärksammas, avslöja dess mångfaldiga arv...

10 fakta du antagligen inte visste om Centralamerika

10 fakta du antagligen inte visste om Centralamerika

Centralamerika (ibland även kallat Mellanamerika) kallas den avsmalnade landförbindelsen mellan Nord- och Sydamerika. Området har fler beteckningar med varierande indelning och räknas vanligen som en region i Nordamerika, men i bland annat sammanställningar över...