Inte som i tecknade filmer…

En person skulle aldrig kunna komma till kanten av universum. Om någon rest utåt i en rak linje på obestämd tid, skulle hen komma tillbaka till där han började. Anledningen till detta är att universum böjer sig, på ett sätt som astronomer inte ens tillräckligt kan föreställa sig.

Första svarta hålet upptäcktes 1964…

Ett svart hål är en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir där och kan aldrig komma ut igen, förutom eventuellt oerhört långsamt i form av ”Hawkingstrålning”. Det första bekräftade svart hålet som upptäcktes var Cygnus X-1 år 1964.

Mörk materia fungerar som ett lim för universum…

Mörk materia (som är kopplad till mörk energi) är ett så kallat ”lim” som håller ihop universum. Men det har aldrig direkt blivit mätt, men forskarna tror att det har en bättre chans att forska kring mörk materia än mörk energi.

98% av allt som existerar skapades antagligen av Big Bang…

Teoretiker tror att omkring 98% av all materia som existerar idag skapades av Big Bang (helium, väte och litium). Tyngre material såsom kol, kväve, och syre skapades antagligen senare.

Teoretiker tror att omkring 98% av all materia som existerar idag skapades av Big Bang (helium, väte och litium). Tyngre material såsom kol, kväve, och syre skapades antagligen senare.

Vintergatan är en nästan obefintlig del av universum…

Vårat solsystem – med solen, planeterna och deras månar, och alla miljarder asteroider och kometer – fyller mindre än en triljondel vårat universum.

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

10 fakta du antagligen inte visste om svarta hål

Svarta hål är, enligt den allmänna relativitetsteorin, en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting - inte ens ljus - kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir...

10 intressanta och skrämmande teorier om universum

10 intressanta och skrämmande teorier om universum

Att universum är stort är det ingen fråga om. Exakt hur stort det är - eller om det möjligtvis är oändligt - vet dock ingen riktigt svaret på, även om det finns en uppsjö av olika hypoteser och teorier. Vad som dock är väldigt klart i det hela, är att vi människor...

10 fakta du antagligen inte visste om Jorden

10 fakta du antagligen inte visste om Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet. Det är också vårt hem och hemmet för alla kända levande organismer. Dess latinska namn, Tellus eller Terra, används ibland om den, och astronomer betecknar den...