Vindkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. De består av ett stationärt torn med en rotor som snurrar genom påverkan av vindens kraft. Rotorn driver en generator som producerar el som överförs till elnätet. Eftersom vindkraftverk är beroende av vindens energitillförsel ger de därför en väldigt varierande effekt. Idag byggs det mer vindkraftverk än någonsin tidigare, då det anses som ett miljövänligare val för att ta fram el. Nedan finner du tio fakta som du kanske inte kände till om elproducenterna som du ofta kan skymta ute på landsbygden!

Vindkraftverk – fladdermössens värsta fiende…

Vindkraftverk kan döda fladdermöss utan att de ens behöver stöta ihop. Fladdermössen dör eftersom deras lungor exploderar av ett lufttrycksfall. [källa]

Men de är dessvärre begränsade till 59,3%…

Ingen vindturbin kan fånga upp mer än 59,3% av den kinetiska energin i vinden, oavsett dess design. ”Betz-gränsen” härleddes först för över 100 år sedan. [källa]

Finns på mängder av tak i Kina…

I Kina är det väldigt vanligt att nya byggnader som uppförs har ett eller flera vindkraftverk längst upp på taket, för att tillgodose hela byggnadens totala elbehov. [källa]

Bahrain World Trade Center är helt självförsörjande…

Bahrain World Trade Center i Bahrain är den första skyskrapan i världen som har integrerat vindkraftverk i sin design. Varje turbin är 29 meter i diameter och deras kapacitet är 675kw vindkraft. Det räcker för att ge belysning till cirka 300 hem, 258 sjukhus, 17 industrianläggningar och 33 bilmotorer. [källa]

Även moderna flygplan är utrustade med små vindturbiner…

Nästan alla moderna flygplan är utrustade med en litet vindturbin som löses ut automatiskt vid sidan av planet i händelse av ett dubbelmotorfel. Den driver grundläggande hydraulik och elektronik som krävs för att kunna kontrollera flygplanet. [källa]

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

Turistattraktioner runt om i världen är kända för sin skönhet, historia och spännande upplevelser. Men vad händer när de döljer mörka hemligheter och skrämmande fakta som de flesta inte känner till? I den här artikeln kommer vi att utforska 10 av de mest skrämmande...