Anonyma Alkoholister, även kallade AA, är ett internationellt inbördes hjälpande kamratskap med det uttalade syftet att göra det möjligt för sina medlemmar att hålla sig nykter och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet. Organisationen är också etablerad runt om i landet, och människor med beroendeproblematik brukar ofta rekommenderas att gå på AA-möte av kommunerna själva. Kamratskapet grundades i Akron, Ohio, USA, 1935 och har sedan dess etablerat sig runt om i hela världen. Kanske lider du av alkoholism? Eller känner någon som behöver hjälp? Då kan dessa tio punkter om Anonyma Alkoholister kanske vara till hjälp!

Så fick allt sin början…

Anonyma Alkoholister bildades när börsanalytikern William Griffith Wilson och läkaren Robert Holbrook Smith – som båda hade svåra alkoholproblem – träffades och upptäckte att de kunde hålla sig nyktra genom att hjälpa varandra och även andra alkoholister. Grundarna kallades av vännerna oftast ”Bill W” och ”Dr Bob”. AA har fått sina steg från Oxfordgrupprörelsen, sedermera känd som Moral Rearmament (MRA, på svenska ”Moralisk upprustning”). Oxfordgrupprörelsen hade en stark protestantisk prägel. År 1939 utgavs boken ”Alcoholics Anonymous”, som gav namnet för kamratskapet. Boken fick snabbt smeknamnet ”Stora boken” och utgör en viktig del i AA-litteraturen. [källa]

Ett enda krav för att få vara med…

Det finns bara ett enda krav för medlemskap i sällskapet; en önskan att sluta dricka. Denna inställning erkänner att människor fortfarande kan dricka medan de går på AA innan de uppnår fullständig nykterhet. Det finns kort och gott inga krav som ställs på dig som person att du måste hålla dig nykter så länge du är med i gemenskapen, utan huvudsaken är att du vill sluta dricka. [källa]

Öppna och stängda möten…

AA har både öppna och stängda möten. Öppna möten kan alla deltaga i, som exempelvis nära och kära till den sökande alkoholisten. Däremot är stängda möten begränsade till de AA-medlemmar som vill sluta dricka. En del gemenskaper tar även bara emot nya medlemmar i de öppna mötena, för att man ska kunna känna sig trygg från nya ansikten i de stängda mötena. [källa]

Oftast inte bara för alkoholister…

De flesta AA-möten är inte knutna endast till alkoholister, utan narkomaner eller personer med annan beroendeproblematik är i regel också välkomna. Detta för att alkoholism ofta hör ihop med även fler beroendeproblematiska områden. Men ha i åtanke att det kan skilja sig från grupp till grupp. [källa]

Många anser att det verkar religiöst – men det är bara en överdrift…

På grund av sinnesrobönen (och ibland även andra böner) anser många att Anonyma Alkoholister har ett religiöst syfte. Men riktigt så är det inte. AA är dock genomsyrad av tradition. De flesta av texterna och bönerna har reciterats i generationer. Detta så att både nykomlingar och de lite mer gammalmodiga ska känna sig varmt välkomna till gemenskapen för ett nyktert liv. [källa]

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

Turistattraktioner runt om i världen är kända för sin skönhet, historia och spännande upplevelser. Men vad händer när de döljer mörka hemligheter och skrämmande fakta som de flesta inte känner till? I den här artikeln kommer vi att utforska 10 av de mest skrämmande...