Republiken Colombia är ett land rikt på naturresurser och har ett klimat som är perfekt för exempelvis odling av kaffe, snittblommor och allehanda frukter. Den viktigaste exportvaran är kaffe av hög kvalité som odlas i uppe på de höga bergen. Landet exporterar näst mest i världen – efter grannlandet Brasilien. Utöver det så ger oljeindustrin gott om inkomster och arbeten, så väl som smaragd- och guldframställningsindustrin. Nedan följer ytterligare tio punkter som du bör känna till om det sydamerikanska landet!

Ett kompakt jordbruk…

Cirka 40% av landets befolkning är jordbrukare, men endast cirka 2% av landets totala yta är uppodlad, och är koncentrerad till området kring bergskedjan Cordillera Central[källa]

Smart sätt att kommunicera

Colombias nationella militär producerade en poplåt som innehöll hemliga morsekoder. Morsekoderna sade ungefär: ”19 människor räddade. Du står på tur – håll ut!”. Anledningen till att morsekoderna inkluderades i en poplåt berodde på att fångar hos gerillan fick lyssna på radio[källa]

Aktivt arbete mot kriminalitet

Staden Medellin i Colombia reducerade motorcykelmord med hela 39% när de förbjöd att manliga passagerare inte längre får sitta där bak på en motorcykel. [källa]

Fyra blev 40

Under 1980-talet importerade knarkbaronen Pablo Escobar fyra flodhästar till landet. Efter sin död har det rapporterats om att dessa fyra har förökat sig till hela 40 styck fram till år 2014[källa]

Gnagaren som tordes vara utrotad

En gnagare som troddes vara utrotad sedan 113 år tillbaka uppenbarade sig på ett räcke vid en veranda på ett ekologiskt hus i Colombia och lät forskare fotografera djuret i två timmar innan det försvann igen. Efter denna händelse har det aldrig setts till igen. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om Gotland

10 fakta du antagligen inte visste om Gotland

Gotland, Sveriges största ö, är en plats av mångfald och historia. Från sina historiska stenmurar till sina soliga stränder, erbjuder Gotland något för alla. I denna artikel kommer vi inte alltför djupgående gå in på Gotlands historia, kultur och sevärdheter - utan...

10 fakta du antagligen inte visste om Afghanistan

10 fakta du antagligen inte visste om Afghanistan

Afghanistan, en nation som har varit centrum för globala händelser, har en fascinerande historia och kultur som sträcker sig långt bortom rubrikerna. I denna artikel kommer vi att utforska 10 fakta om Afghanistan som sällan uppmärksammas, avslöja dess mångfaldiga arv...

10 fakta du antagligen inte visste om Centralamerika

10 fakta du antagligen inte visste om Centralamerika

Centralamerika (ibland även kallat Mellanamerika) kallas den avsmalnade landförbindelsen mellan Nord- och Sydamerika. Området har fler beteckningar med varierande indelning och räknas vanligen som en region i Nordamerika, men i bland annat sammanställningar över...