Alla har vi det, deoxiribonukleinsyra (förkortat DNA), det kemiska ämnet som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus). DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. Dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar organismernas utveckling och funktion. DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner. Med detta sagt bjuder vi här på tio fakta som du bör känna till om just din DNA.

Nej, du lär aldrig se dinosaurier…

Forskare har räknat ut att DNA aldrig kan klonas om det är mer än två miljoner år gammalt. Detta utesluter alla möjligheter att någonsin kunna klona fram en dinosaurie i framtiden, eftersom de yngsta av dem levde för cirka 65 000 000 år sedan. Så nej, tyvärr, det blir inget Jurassic Park ens i framtiden.

Den lilla 0,01% gör skillnad…

Alla människor har en DNA-struktur som är 99,9% lika, och den sista 0,01% är tillräckligt mycket för att identifiera olika DNA-sekvenser (för att skilja varandra från vilket DNA som egentligen tillhör vem).

Virus – en del av vårt arv…

Omkring 8% av det mänskliga DNA:t består av gamla virus som förr i tiden användes för att infektera oss.

Så kan man krångla till det för polisen…

Om du har fått en benmärgstransplantation kan ditt blod har givarens DNA och din saliv- och ditt hår-DNA ditt eget. Detta har tidigare lett till att människor felaktigt har arresterats felaktigt på grund av DNA-bevis.

Snart är vi nog alla bananer…

En människas DNA är till 50% likadant uppbyggd som en banans DNA. Det kan tyckas mycket, men i själva verket är det ganska lite.

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

Vår kropps försvarsmur mot sjukdomar är en imponerande och komplex mekanism som vi oftast tar för given - vårt immunsystem. I denna artikel kommer vi att utforska fascinerande fakta om vårt immunförsvar, hur det fungerar och dess avgörande roll för att hålla oss...