Sigmund Freud föddes den 6 maj 1856 i Freiberg i Mähren i Österrike-Ungern (nuvarande Příbor i Tjeckien) och avled den 23 september 1939 i London i Storbritannien. Han var en österrikisk läkare, neurolog och författare som grundade psykoanalysen. Hans mest kända verk är Drömtydning (Die Traumdeutung, 1900), där han argumenterade för att drömmar går att tolka och förstå. Sigmund Freud har haft en betydelsefull roll i den västerländska kulturen under 1900-talet, den moderna synen på människan och psykoterapi. Och även om mycket av hans teorier övergavs i stor utsträckning under 1900-talets sista decennier, så har hans lära ännu anhängare inom flera akademiska och kulturskapande fält. Dessa kallas freudianer.

Du som har läst eller läser psykologi i skolan har med all sannolikhet också bekantat dig med Freuds lära, men här följer tio fakta som du kanske däremot inte fick lära dig i skolan!

Sigmund Freud föddes som Sigismund Schlomo Freud…

Freud var en österrikisk neurolog, men föddes i Freiberg, Moravia, nuvarande Tjeckien. Hans familj flyttade till Österrike när han var fyra år gammal och bodde där fram tills nazisterna invaderade Österrike under andra världskriget. Och även om han är mer känd som Sigmund Freud föddes han faktiskt till namnet Sigismund Schlomo Freud.

Kokain intresserade honom väldigt mycket…

Herr Freud blev mycket intresserad av kokainets effekter och rekommenderade det som behandling vid ett flertal olika sjukdomstillstånd, bland annat som behandling mot morfinberoende. År 1885 tilldelades han titeln ”Privatdozent”, framför allt för sina skrifter om kokain, men även för en artikel om infärgning av neurologiska preparat. Efter att hans artikel publicerades var det många människor som började använda kokain och det resulterade i en kokainpest i Europa och Amerika. Detta gjorde honom ökänd, och han kämpade även hårt för att hålla sig borta från drogen själv.

Än idag kritiseras Freud för sitt arbete…

Sigmund Freud har ständigt mötts av kritik, och har bland annat förts fram av Max Scharnberg, som hävdar att Freud förfalskade mycket av sin forskning för att den skulle passa in på hans teorier. Således har det hävdats att Freud publicerade sex längre fallbeskrivningar men att i själva verket blev inget av dessa fall botade. Freud uppgav i en studie gällande hysteri att han botat 18 patienter men det har hävdats de flesta patienter troligen var påhittade och de övriga inte blev botade.

Många av hans patienter begick självmord…

Flera av Freuds patienter, och även hans dotter Anna Freud (till vänster på bilden nedanför), begick självmord och flera gånger i eller i närheten av Freuds bostad. Självmordsfrekvensen var även hög bland psykoanalytikerna själva.

Mycket av hans lära används inom psykvården idag…

Efter att han öppnade sin privatpraktik lärde han sig konsten att sätta en människa i hypnos med hjälp av Jean Charcot. Detta för att behandla neurala störningar. Han var dock inte nöjd och tillsammans med Joseph Breuer utvecklade han det som nu kallas ”fri association”, vilket är en teknik där patienterna talar om allt som kommer till deras sinne och Freud trodde att det fungerade mer effektivt än hypnos.