Sömnlöshet – eller som den medicinska termen heter: insomni (insomnia) – är en tillfällig eller mer varaktig oförmåga att sova. Insomnia brukar oftast beskrivas som icke-kvalitativ sömn i form av lång insomningstid eller orolig sömn med längre eller kortare uppvaknanden under natten, ett alltför tidigt uppvaknande eller annan icke utvilande sömn. Kanske lider du av sömnsvårigheter? I så fall bör du känna till dessa tio fakta om just detta ämne!

Kan vara ärftligt…

Sömnproblem kan enligt studier vara ärftligt. I en studie från 2007, som publicerades i tidskriften ”Sleep”, fann forskare att av 953 vuxna som hade sömnsvårigheter eller led av sömnlöshet, hade cirka 35% av dem en familjehistorik med sömnlöshet. Enligt en annan studie från 2008 har tonåringar med föräldrar som har sömnlöshet en ökad risk för att använda sömntabletter och utveckla psykiska problem. [källa]

Även husdjur kan lida av insomnia

Även småkryp och våra kära husdjur kan drabbas av sömnproblematik. I en studie gjord av forskare på Washington University School of Medicine i St. Louis har de upptäckt att somliga flugor hade en annorlunda sömnrytm än majoriteten. Deras sömnsvårigheter kunde likna oss människors sömnsvårigheter. Efter generationer av flugor lyckades forskarna avla fram just insomnia hos flugorna, och studierna visade att de oftare tappade balansen och lade på sig mer fett – ungefär som en människa med insomnia. [källa]

Har fördubblats

Under de senaste 30 åren har fall av insomnia fördubblats i Sverige – både för män och kvinnor. Studien är gjord av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet under år 2015. Allra mest har sömnproblemen ökat för kvinnor mellan 16 – 24 år. Samma studie räknar på att cirka var tionde svensk har sömnsvårigheter. [källa]

Kostar samhället miljarder

Den tilltagande sömnbristen kostar samhället miljarder – årligen. Sedan 1960-talet har nämligen sovtiden minskat med i snitt 2 timmar per person. Sömnbristen kostar samhället minst 1,4 miljarder varje år i direkta och indirekta kostnader i främst i form av produktionsbortfall och minskad produktivitet[källa]

Kan olyckligtvis leda till döden

Det finns en mycket sällsynt typ av sömnlöshet där du inte kan sova under några omständigheter. Detta leder i regel till sinnessjukdom och en död inom 18 månader. Termen kallas för ”fatal insomnia”. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

Vår kropps försvarsmur mot sjukdomar är en imponerande och komplex mekanism som vi oftast tar för given - vårt immunsystem. I denna artikel kommer vi att utforska fascinerande fakta om vårt immunförsvar, hur det fungerar och dess avgörande roll för att hålla oss...