Thomas Edison föddes den 11 februari 1847 i Milan i Ohio och avled den 18 oktober 1931 i West Orange i New Jersey, 84 år gammal. Han var en amerikansk uppfinnare och industrialist. Edisons uppfinningar förändrade människors liv påtagligt under slutet av 1800- och början av 1900-talet. Till hans mest kända uppfinningar hör  bland annat fonografen och den första användbara glödlampan. Med all säkerhet har du läst om Thomas Edison i skolan, så låt oss istället hoppa direkt till tio lite roligare punkter!

Därför lärde Thomas Edison sin fru morsealfabetet…

Thomas Edison lärde sin andra fru morsealfabetet, så att de kunde kommunicera i hemlighet genom att knacka i varandras händer när hennes familj var i närheten. [källa]

Var en av de första filmpiraterna…

Edison var en riktig filmpirat. Han gjorde hundratals kopior av filmen ”A Trip to the Moon” från 1902 (”Resan till Månen” på svenska) av regissören Georges Méliès. Detta gjorde att Méliès försattes i konkurs. [källa]

Filmindustrins säte i Hollywood är tack vare Edisons patenter…

Och apropå film: filmindustrin är idag baserad i Hollywood eftersom filmskapare försökte komma bort från Thomas Edison (som var baserad i New Jersey). Edison hade patent som täckte praktiskt taget hela filmproduktionsprocessen, men Ninth Circuit Court of Appeals i Kalifornien var känd för att döma mot patentanspråk, vilket ledde till att den amerikanska filmindustrin huvudsakligen blev baserad i Hollywood. [källa]

Därför skapade Thomas Edison fonografen…

En av anledningarna till att Thomas Edison skapade fonografen var att kunna spela in de sista orden och önskningarna från döende personer. En bild på hans andra fonograf ser du nedanför. [källa]

Trodde starkt på spöken…

Edison försökte skapa spökjaktutrustning, och en assistent dog medan han testade den. Kan vi då kalla herr Edison för den första ”Ghostbustern”? Utrustningen bestod av en ”spöklåda”, som skulle kunna ”tala” med de döda. [källa]