Cancer är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning med förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen. Alla tumörer är inte cancer, det finns även godartade tumörer som inte sprider sig till andra delar av kroppen. De vanligaste cancertumörerna är karcinom eller sarkom. Det finns även cancertyper som inte ger upphov till någon fast tumör, t.ex. leukemier. Möjliga symptom kan vara en knöl, onormal blödning, långvarig hosta, oförklarlig viktnedgång eller förändrade tarmvanor. Även om de här symptomen kan tyda på cancer kan de också ha andra orsaker. Idag finns det över 100 kända typer av cancer hos människan. Cancer är en vanlig dödsorsak, men ungefär hälften av alla diagnosticerade överlever sjukdomen. När cancer dödar beror det ofta på att ursprungstumören bildat metastaser (dottertumörer) i livsviktiga organ vilkas funktion då kan svikta (organsvikt). Andra dödsorsaker av cancer kan vara att cancern leder till utsöndring av hormoner, mineraler eller andra substanser, eller att den nedsätter immunförsvaret.

Trots att majoriteten idag känner någon som har kämpat sig igenom en cancersjukdom – eller i värsta fall avlidit på grund av det – är det viktigt att alla förstår vikten av vad det innebär. De senaste decennierna har varit framgångsrik inom forskningen, men mer krävs! Här är dock tio fakta som du kanske inte kände till om cancern sedan tidigare!

5-10% av all cancer är ärftlig…

Forskare tror att uppskattningsvis 5% till 10% av all cancer som drabbar människan är helt ärftlig. De flesta cancerformer utvecklas genom en kombination av ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Cancer har två huvudegenskaper: onormal celltillväxt och förmåga att sprida sig till andra delar av kroppen (metastaser).

90% av all lungcancer kan stoppas…

Regelbunden rökning orsakar uppskattningsvis upp till 90% av all lungcancer. Tobak har dödat över 50 000 000 människor under det senaste decenniet. Om trenden fortsätter kommer cirka ytterligare en miljard människor at dö av användning och exponering av röktobak under detta århundrade, vilket motsvarar en person var sjätte sekund.

Cancer bara ökar för varje år som går…

Under år 2008 fanns det uppskattningsvis 12 667 500 nya fall av cancer i världen. Östasien hade flest nya fall (cirka 3 720 000) och Mikronesien minst (cirka 700). Nordamerika hade 1 603 900 nya fall. Dessvärre ökar siffran årligen, och och under år 2012 var det jämt avrundat 14 1000 000 nya fall av cancer här i världen. Forskare tror att det kommer att vara uppe i över 21 700 000 nya fall av cancer under år 2030, och att 13 200 000 människor kommer att dö på grund av det. Idag står rökningen för cirka 33% av alla nya cancerfall. Uppskattningsvis finns det idag cirka 28 000 000 människor som har överlevt cancer världen över, även om siffrorna för överlevande ökar i takt med medicinsk utveckling.

Var åttonde dödsfall är på grund av cancer…

Var åttonde dödsfall i världen anses vara på grund av cancer. Främst sker dödsfallen i utvecklingsländer, men även i-länder visar på stora och skrämmande siffror. Fler dör årligen på grund av cancer än AIDS, tuberkulos och malariatillsammans. Men om man försöker vända det hela till något positivt tror åtminstone forskare att cirka hälften av alla cancerfall i världen skulle gå att potentiellt förebyggas eller botas helt och hållet.

Utvecklade länder har 18 procentenheter färre cancerfall från infektioner än utvecklingsländer…

Cirka 15% av alla cancerfall i världen beror på infektioner. Utvecklingsländer har en högre frekvens av cancer på grund av infektion (26%) än i mer utvecklade länderna (8%). De mest ansvariga för cancerutveckling är bakterien Helicobacter pylori (magcancer), Humant papillomvirus (livmoderhalscancer och andra cancerformer) och hepatit B och C (levercancer).

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om herpes

10 fakta du antagligen inte visste om herpes

Herpesvirus är en virusfamilj, som tillhör släktet Herpesviridae, av dubbelsträngat DNA som ger sjukdomen herpes. Namnet herpes härstammar från det grekiska ordet "herpein" som betyder "att krypa", syftande på att viruset orsakar klåda. Viruset är klassat som relativt...