Djurförsök är ett samlingsnamn för användning av djur i forskningsverksamhet, i tester av ämnen och produkter, i utbildningssyfte såväl som vid diagnos av sjukdomar och tillverkning av biologiska produkter. Definitionen av djurförsök varierar dock från land till land. De djurarter som framför allt används i djurförsök är möss, råttor, fiskar och hönsfåglar. Även kaniner, marsvin, hamstrar, hundar, katter, får, kor och apor förekommer i djurförsök. Man använder försöksdjur då det inte finns något in vitro system som motsvarar människans metabolism. Test med försöksdjur har fått hård kritik, framförallt från olika djurrättsaktivister. Här följer tio fakta som du bör känna till om de djurförsök som sker världen över.

Sveriges definition av djurförsök skiljer sig från övriga länder

I den svenska definitionen av djurförsök inkluderas även provfiskebeteende- och utfodringsstudier samt djur som avlivas för att deras kroppar eller delar av kropparna (till exempel organ, vävnader eller celler) ska användas. Enligt den svenska definitionen användes 6 806 712 försöksdjur i Sverige under år 2008. Den största delen, 84,86%, av dessa utgjordes av provfiske. Om Sverige hade följt den europeiska definitionen hade antalet använda försöksdjur samma år istället varit 501 457.

Alla nya läkemedel som släpps i Sverige måste genomgå djurförsök först…

Du har säkert hört av någon bekant att djurförsök har förmildrats i Sverige den senaste tiden, eller att vissa nya svenska läkemedel inte har genomgått något djurprov, men det påståendena stämmer inte riktigt. Alla läkemedel i Sverige måste genomgå djurtester, undantag finns för kopior av gamla läkemedel som redan har genomgått djurtester. Den myndighet som ansvarar för djurförsöken i Sverige är Statens jordbruksverk, då Djurskyddsmyndigheten lades ner den 1 juli 2007.

Djur som används måste vara uppfödda för att användas till sitt tänkta syfte…

För att få använda försöksdjur så är ett av kraven att djuren är destinationsuppfödda, det vill säga uppfödda för att användas i försök. Denna regel gäller mus, råtta, marsvin, hamster, gerbil, kanin, hund, katt, iller, vaktel, samtliga primatarter och samtliga arter av genetiskt modifierade ryggradsdjur. Vid undervisning i hållande och skötsel av djur så finns även undantag för några av ovanstående arter. För hundar och katter som hålls som sällskapsdjur finns ett undantag som ges vid till exempel klinisk prövning av läkemedel för djur eller när förekomsten av en sjukdom inom en viss ras ska undersökas genom exempelvis blodprovstagning eller annan enklare undersökning. Dessa sällskapsdjur är då försöksdjur under den tid de används, så etiskt godkännande av försöket krävs.

I USA är flera djur inte skyddade av lagstiftningen…

USA:s djurskyddslagstiftning definieras inte råttor, möss, fåglar och fiskar, det vill säga de mest använda försöksdjuren, som djur. De är alltså inte skyddade av lagstiftningen och de räknas oftast inte heller med i statistik över antalet djur som har använts i försök, vilket också gör deras statistik vilseledande. År 2010 rapporterades det från The U.S. Department of Agriculture (USDA) att hela 97 123 djur av olika arter led i forskningssammanhang då bland annat bedövning hade uteblivit.

Tester utan djur förhoppningsvis inom en snar framtid…

Intresset för att ersätta djurförsök har ökat, inte minst som ett resultat av EU:s förbud mot kosmetikatester på djur. Även EU:s nya lagstiftning för registrering och kontroll av kemikalier, REACH, har inneburit att intresset för att få fram nya testmetoder som kan ersätta djurtesterna, ökat kraftigt. Genom sina forskningsramprogram satsar EU pengar på projekt för att ersätta djurtester, särskilt för kemikalier och läkemedel.

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

10 kusliga fakta om kända turistattraktioner

Turistattraktioner runt om i världen är kända för sin skönhet, historia och spännande upplevelser. Men vad händer när de döljer mörka hemligheter och skrämmande fakta som de flesta inte känner till? I den här artikeln kommer vi att utforska 10 av de mest skrämmande...

10 urgulliga fakta du bör lära dig om marsvin

10 urgulliga fakta du bör lära dig om marsvin

Har du någonsin undrat över dessa små pälsbollar som bor i ditt hem? Marsvin, de charmiga och energiska husdjuren, är mycket mer än bara sina mjuka utseenden. De har stora personligheter som kan få dig till att skratta, le och smälta. I den här artikeln kommer vi att...