Klimakteriet – övergångsåldern eller perimenopaus (från grekiskans klimakterikos = kritisk) – är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning, och därmed inte längre kan bli befruktad på den naturliga vägen. Under klimakteriet minskar äggstockarnas produktion av östrogen, vilket får hela det reproduktiva systemet att gradvis stängas av, och äggreserven minskar i storlek. Menstruationerna blir oregelbundna, och upphör så småningom helt. Men det här hör ju till ren allmänbildning, så låt oss istället hoppa direkt på tio lite ”roligare” punkter (om man nu kan kalla klimakteriet för ”roligt”)!

Perimenopaus utspelar sig före klimakteriet…

Perimenopaus är det som utspelar sig före klimakteriet. Det kan pågå under en period på 4 – 8 år. Under perimenopausen minskar nivåerna av östrogen och progesteron gradvis. Menstruationen blir mindre regelbunden och symtom på klimakteriet kan börja att uppstå. Detta kan inkludera värmevallningar och nattliga svettningar och även vaginal torrhet. Den som har oro över symptom bör träffa en läkare för att kontrollera att dessa inte beror på ett hälsotillstånd, såsom en överaktiv sköldkörtel. När en person i 40 års ålder kan en missad menstruation vara ett tecken på antingen graviditet eller klimakteriet. [källa]

Här är de vanligaste symptomen…

Klimakteriet är givetvis inte någon sjukdom, men de hormonella förändringar som uppstår kan utlösa flera olika symptom. Dessa kan variera från mildare till svårare, vilket i vissa fall leder till obehag. Behandling kan dock hjälpa till att hantera symptomen. De vanligaste symptomen inkluderar värmevallningar, nattliga svettningar, humörförändringar, ångest, vaginal torrhet, minskad sexlust och stämningsförändringar. [källa]

Cancerbehandlingar kan skynda på klimakteriet…

Även om de flesta kvinnor går in i klimakteriet efter 40 årsåldern, märker vissa kvinnor symptom redan i mitten av 30 årsåldern. Kvinnor kan också gå in i detta skede av livet tidigt, eller för tidigt, på grund av vissa cancerbehandlingar eller en hysterektomi (en operation där livmodern tas bort). [källa]

Även rökning kan snabba på processen…

Medan klimakteriet i sig är en naturlig process kan vissa faktorer bidra till hur tidigt vi går in i detta livsskede. Till exempel börjar klimakteriet ett till två år tidigare hos kvinnor som röker kontra kvinnor som inte gör det. En familjehistoria av tidig klimakterium kan också påverka hur tidigt du går in i detta skede. [källa]

Ju tidigare du går in i klimakteriet, ju värre brukar symptomen också bli…

Kvinnor som går in i klimakteriet tidigt upplever många samma symptom, såsom värmevallningar, sömnstörningar och vaginal torrhet. Men dessa kvinnor kan också uppleva mer intensiva symtom och känna ett större behov av att söka behandling. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

10 fakta du antagligen inte visste om ditt immunförsvar

Vår kropps försvarsmur mot sjukdomar är en imponerande och komplex mekanism som vi oftast tar för given - vårt immunsystem. I denna artikel kommer vi att utforska fascinerande fakta om vårt immunförsvar, hur det fungerar och dess avgörande roll för att hålla oss...