Jag skulle ljuga om jag inte stod för att planeten Uranus har ett oerhört roligt namn sett ur de engelsktalandes perspektiv. Planeten upptäcktes 1781 av William Herschel och består av hela 27 månar. Den planet vi vet mest om i Vintergatans galax är Mars, men 10fakta.se ska nog kunna redovisa en hel del nyttofakta om Uranus också!

En sommar som heter duga…

Tillhör du möjligtvis den grupp som klagar över att den svenska sommaren är för kort? Ja, då kanske du skulle bosätta dig på Uranus, där är sommaren 42 år lång!

Och även en vinter som heter duga…

Just på Uranus har man lyckats mäta upp den kallaste temperaturen på en planet i Vintergatans galax. Som kallast har man mätt upp hela -224 grader. Brr…

Gigantisk planet…

Uranus är minst sagt gigantisk. Hela 63 jordklot får teoretiskt sett plats inuti Uranus.

Två årstider…

På Uranus råder det bara två säsonger; sommar och vinter. Men ärligt talat, vem behöver ens höst och vår? Är inte de årstiderna bara i vägen för allt annat?

27 månar

Uranus månar är döpta efter karaktärer från Shakespeare och påven Alexander. Och med tanke på att planeten har 27 månar är det ett par namn att hålla koll på.